Känändre nekänti

Indice yete känändre

 NITA JA NGWEN ÑO

Jehová kukwe ükaninte ja ngwandre ño kräke ye ererebätä nikwe ja ngwandre

Jehová kukwe ükaninte ja ngwandre ño kräke ye ererebätä nikwe ja ngwandre

Ngöbö Jehová ara käkwe kukwe ükaninte ja ngwandre ño ye kräke. Ñodre, niarakwe kukwe ükaninte ne kwe ni brare aune meri rabadre gure kärekäre (Mt 19:4-6, 9). Ni nemen kämekäme ni madabe ye jökrä tuin blo ie (1Co 6:9, 10). Aune niarakwe kukwe ükaninte ja jie ngwankäre nie, nikwe ja ngwäkitadre bätä ja ükadrete ño ye kräke abokän tä ni niara mikaka täte metre ye mike gare kwin nitre mada yebätä (Dt 22:5; 1Ti 2:9, 10).

Kä nengwane, nitre kwati ñaka Jehová kukwe ükaninte ye mike ütiäte jai (Ro 1:18-32). Dän sribeta ño mrä mrä ye ererebätä niaratre tä ja ngwäkite, ja ükete aune ja ngwen. Tätre ja sribere kämekäme yebätä ja ruin ütiäte ietre aune nitre mada ñaka ja ngwen niaratre erere ye rüere tätre ñäke (1Pe 4:3, 4).

Jehová kukwe ükaninte ja ngwandre ño kräke ye ni testiko Jehovakwe ñaka rabadre kä jürä ngwen jabätä mikakäre täte (Ro 12:9). ¿Ni raba nuainne ño? Kukwe meden tuin kwin Ngöböi ye nita mike gare nitre madai angwane, nikwe nuaindre töi kwinbiti aune niaratre mikadre ütiäte jai bätä nikwe nünandre kukweta ükaninte ye ererebätä. Ñodre, nita ja töi mike ja ngwäkite aune ja ükete ño ye ngwane, kukwe ne nikwe ngwandretari jai: “¿Jehová kukwe ükaninte ye ererebätä tita ja ngwen? ¿O nitre kä nebätä tä kukwe ükete ye ererebätä tita ja ngwen? ¿Tita ja ngwäkite ño ye tä mike gare tita Ngöbö mike täte?”. O nikwe película aune jondron mada tuadre televisionte angwane, nikwe ngwandretari jai: “¿Dre tuata tikwe ye tuin kwin Jehovai? ¿Ti töi mikai ja ngwen nire erere kwe? ¿Jondron ja näkwitara ye ti dimikai nemen dite kukwe ja üairebiti? (Sl 101:3). ¿Jondron ja näkwitara ye matai ño ti mräkätre o nitre mada yebätä?” (1Co 10:31-33).

¿Jehovakwe kukwe ükaninte ja ngwandre ño kräke ye ñobätä ütiäte krubäte nikwe mikadre gare metre? Ñan ñobätä aune Jesukristo köböra nitre töi käme aune kukwe käme nuainta ye jökrä mike krüte (Eze 9:4-7). Aune nire nire käkwe Ngöbö mikai täte ye aibe rabaite nire (1Jn 2:15-17). Ye medenbätä, Ngöbökwe kukwe ükaninte ja ngwandre ño kräke ye nikwe mikadre gare metre töi kwatibebiti ne kwe nita ja ngwen ño yebätä nitre mada käkwe Ngöbö käikitadrekä (1Pe 2:11, 12).

¿Tita ja ngwäkite aune ja ükete ño ye tä dre mike gare tita ja ngwen ño yebätä nitre madai?

MÄKWE VIDEO MÄKWE JA KETA JEHOVABE: BRARE ITI AUNE MERI ITI TUA, BITI MÄKWE KUKWE NGWANTARITA NE MIKA GARE:

  • ¿Ñobätä nikwe kukwe ükaninte Jehovakwe ye mikadre täte?

  • ¿Ñobätä nitre rüne aune meyere rabadre monsotre tä kia ye ngwane tötike kukwe ükaninte Ngöbökwe yebätä?

  • ¿Monsotre bati aune nitre niena umbre raba nitre mada dimike ño ne kwe Ngöbö töita kwin ni kräke yebätä kukwe kwin rabadre kwetre?