Känändre nekänti

Indice yete känändre

 NITA JA NGWEN ÑO

Kukwe kwin drieta ye käi ngwandre juto jabätä

Kukwe kwin drieta ye käi ngwandre juto jabätä

¿Ruäre ngwane ñaka nemen nuäre mä kräke niken kukwe driere? Ye erere ngwane, ñaka tä nemen bare mä aibebätä ñakare aune ye tä nemen bare ni jökräbätä. Nitre ñaka tö ni kukwe nuai, ñaka ja ngwen kwin nibe o ñaka nemen nuäre ni kräke blitakäre ni ñaka gare nie ben yebätä nemen bare nibätä raba ruin nie. Kukwe ye jökräbätä kä ñaka nemen juto nibätä, akwa Ngöbö kä jutobätä ye nita mike täte aune niara tö ni tuai ja mike täte kä jutobiti (Sl 100:2; 1Ti 1:11). Ye medenbätä, ¿kukwe ketamä medenbätä nikwe kukwe driedre kä jutobiti?

Kena, kukwe kwin ie tö ngwan raba ye nita driere. Nitre ñaka niena tö ngwen kä ja känenkäre ie, akwa ni raba kä mike juto niaratre brukwäbätä “kukwe kwin [...] jondron bäri kwin yebätä” (Isa 52:7). Ne madakäre, kukwe kwin Gobran Ngöbökwe yebätä ye raba kä mike juto nibätä arato. Mä jämi niken kukwe driere ye känenkri, Gobran Ngöbökwe kukwe kwin mikai nemen bare Kä tibienbätä yebätä mäkwe töbikadretari.

Ketebukäre, kukwe kwin drieta nikwe ye tä nitre dimike nüne kwin ja ngrabarebiti aune kukwe ja üairebiti. Ye köböire niaratre raba kukwe käme ye tuenmetre aune nüna kärekäre ye raba nemen kwetre arato (Isa 48:17, 18; Ro 1:16). Ni abokän ni mada diantarikä ye bämike ja töite. Nitre ruäre ñaka tö ja mikamana kwäre, akwa yebiti ta nire nire tö ja tuai nemente kwäre ye känänkäre nikwe ja di ngwandre jankunu (Mt 10:11-14).

Ketamäkäre abokän bäri ütiäte: nita kukwe driere ye tä Jehová käikitekä. Nita kukwe driere ye niara tä mike tuin ütiäte krubäte jai (Isa 43:10; Heb 6:10). Ne madakäre, sribi mikani kwe ni kisete ye nuainkäre niara tä ja töi kwinbiti üai deme kwe bien nie. Yebätä, üai deme köböire kä raba nemen juto nibätä ye nikwe ribedre ie (Gál 5:22). Jehová die yebiti, nikwe ñaka kä jürä ngwain jabätä aune nikwe kukwe driei töi jämebiti (Hch 4:31). Aisete, nitre ni kukwe nuai o ñakare, akwa yebiti ta nikwe kukwe driei kä jutobiti (Eze 3:3).

¿Töi ñobiti mä törbadre kukwe driei? ¿Kätä juto mäbätä ye mä raba bämike ño?

MÄKWE VIDEO KÄ JATANINTA ÑO JUTO TIBÄTÄ SRIBIKÄRETA JEHOVÁ KRÄKE TUA, BITI MÄKWE KUKWE NGWANTARITA NE MIKA GARE:

  • Sö kratire kratire nita kukwe driere ora kabre te, ¿akwa ñobätä ütiäte krubäte nikwe ja tötikadre kwin Bibliabätä?

  • ¿María erere ni raba ja ngwen ño?

  • ¿Ñongwane mätä kä denkä jai töbikatarikäre Ngöbö Kukwei yebätä?

  • ¿Kukwe kwin drieta nikwe yebätä dre tuin bäri kwin mäi?