Jeremías nämene ja tare nike krubäte, ¿akwa dre käkwe niara dimikani kukwe ngübare bätärekä?

3:20, 21, 24, 26, 27

  • Nire nire ja töi kwitai ie Jehovakwe “ja mikaite kwintubu” aune mikaita kwäre kukwe tare yebätä yei Jeremías nämene tö ngwen.

  • “Ni tä bati ye ngwane bäri kwin ja tuadre kukwe tare ben” ye nükani gare ie. Kukwe tare yebätä nita kä ngwen nüke jai nita bati ye ngwane, ye tä ni mike juto ja tuakäre kukwe kri ja känenkäre yebe.

¿Ti raba ja mike ño juto ja tuakäre kukwe tare ja känenkäre yebe?

 

¿Tita kukwe ngübare bätärekä ye tita bämike ño?