Meri testiko tä kä denkä jai ja tötikakäre Bibliabätä aune töbikatarikärebätä.

KUKWE JA JIE NGWANKÄRE GÄTÄTE Junio 2017

Kukwe nieta tärä driekäre

Täräkwata Mä mräkä raba nüne kä jutobiti ye ni raba driere ño. Kukwe nieta ye erere bäsi mä raba ükete jai kukwe driekäre.

KUKWE ÜTIÄTE BIBLIABÄTÄ

Jehová kukwei ye jökrä tä nemen bare

Babilonia diain jai aune gaite ño yebätä Jeremías kukwe niebare ye erere namani bare metre.

NITA JA NGWEN ÑO

¿Jehovata kukwe käbämike yei mätä tö ngwen?

Jehová tä kukwe niere ye jökrä tä nemen bare ye Josué käkwe mikani gare metre. ¿Ngöböta kukwe käbämike yei ni raba tö ngwen ño bäri?

KUKWE ÜTIÄTE BIBLIABÄTÄ

Nikwe ‘ja töi mikai jankunu kukwe ngübare bätärekä’ ye tä ni dimike kä ngwen nüke jai

Jeremías nämene ja tare nike krubäte, ¿akwa dre käkwe niara dimikani kukwe ngübare bätärekä? ¿Ti raba ja mike ño juto ja tuakäre kukwe tare ja känenkäre yebe?

KUKWE ÜTIÄTE BIBLIABÄTÄ

Ezequiel nämene kukwe Ngöbökwe mike gare ye käi nämene jutobätä

Jehovakwe kukwe mikani tuare Ezequiel ie yete tärä keteiti biani kwe ie aune Ezequiel kwetadre niebare kwe ie. ¿Ezequiel tärä kwetani yebiti dre bämikani kwe?

NITA JA NGWEN ÑO

Kukwe kwin drieta ye käi ngwandre juto jabätä

Ruäre ngwane, kukwe kwin driedre ye ñaka nemen nuäre ni kräke, akwa Ngöbö tö ni tuai sribire kä jutobiti niara kräke. ¿Ni raba kä ngwen ño juto jabätä kukwe driekäre?

KUKWE ÜTIÄTE BIBLIABÄTÄ

¿Mä rabai täräi mikaninkä rabatekäre nire?

Jerusalén ganinte kirabe ye ngwane kukwe mikani tuare Ezequiel ie ye namani bare kena. ¿Kukwe ye tä nemen bare ño ni näire?

NITA JA NGWEN ÑO

Jehová kukwe ükaninte ja ngwandre ño kräke ye ererebätä nikwe ja ngwandre

Jehovakwe kukwe ükaninte ja ngwandre ño kräke ye ni rabadre ñaka kä jürä ngwen jabätä mikakäre gare metre. ¿Nikwe nuaindre ño? ¿Ñobätä ütiäte?