Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe nieta tärä driekäre

Kukwe nieta tärä driekäre

¿DRE ABOKÄN GOBRAN NGÖBÖKWE? (T-36)

Kukwe ngwantarita: [Kukwe nieta kena täräkwata kia yebätä ye mäkwe mika tuare]. ¿Mä raba dre niere? ¿Gobran Ngöbökwe ye abokän tä ni brukwäte, kukwe bämikata jerekäbe o ye gobran kä kwinbiti niedre mäkwe?

Texto: Da 2:44; Isa 9:6

Tärä: Gobran Ngöbökwe yebätä kukwe metre rabadre gare mäi ye köböire dre kwin raba nemen mäkwe ye mikata gare täräkwata chi nebätä. Arato mä raba denkä jai jw.org yete kukwe nuakäre.

NIKWE KUKWE METRE YE DRIEDRE

Kukwe ngwantarita: ¿Ñobätä ja tare nikata krubäte?

Texto: 1Jn 5:19

Kukwe metre: Satana tä nitre kä nebätä gobraine.

¿NUNTA NITRE TÖTIKE ÑO BIBLIABÄTÄ? (Video)

Tärä: Nun testiko Jehovakwe tä nitre tötike Bibliabätä aune ütiä kärä ñaka. Yete kukwe ngwantarita ne erere mikata gare: ¿Ñobätä ja tare nikata krubäte? ¿Ñokänti ni raba nüne kä jutobiti ni mräkä yebe? Nunta nitre tötike ño ye video ötö chi ne tä mike gare. [Video ¿Nunta nitre tötike ño bibliabätä? mikadre tuare]. Raba tuin kwin mäi ngwane, ni raba ja tötike tärä nebätä. [Tärä o täräkwata medenbätä nita nitre tötike ye mäkwe mika tuare ie aune raba ngwane, ja tötikata ño ye mäkwe bämika ie arato].

MÄKWE BLITAI DREBÄTÄ MÄKWE TIKA JAI

Mäkwe blitai drebätä mäkwe tika jai nieta käne ye kwrere.