Kukwe drieta ju ju te Italia.

KUKWE JA JIE NGWANKÄRE GÄTÄTE Julio 2017

Kukwe nieta tärä driekäre

Täräkwata chi ¿Dre abokän Gobran Ngöbökwe? ye driedre ño aune kukwe metre keteiti ja tare nikata yebätä. Kukwe nieta ye erere bäsi mä raba ükete jai kukwe driekäre.

KUKWE ÜTIÄTE BIBLIABÄTÄ

¿Mä ‘brukwä abokän därebe’?

Nita jondron den ja näkwitara aune ja ükete ño ye ngwane, ¿ni brukwä raba ni töi mike dre nuainne? ¿Ni ‘brukwä därebe’ ye abokän dre gärätä?

KUKWE ÜTIÄTE BIBLIABÄTÄ

¿Kukwe käbämikata mäkwe ye mätä nuainne?

Rei Sedequías kukwe käbämikani ye ñaka nuainbare kwe yebätä kukwe namani barebätä, ¿ye tä dre driere nie?

KUKWE ÜTIÄTE BIBLIABÄTÄ

Jehová tä ngite juen ta nibiti ye ngwane, ñaka tä ngwenta törö jai mada

¿Jehová ngite juani ta nire nirebiti ye meden meden raba kwen nie Bibliabätä? Nita töbiketari ngite juani ta David, Manasés aune Pedro yebätä, ¿ye ñobätä tä ni dimike tö ngwen Jehová tä ngite juen ta nibiti yei?

NITA JA NGWEN ÑO

¿Mäkwe ngite juanina ta jabiti ya?

Ruäre ngwane Jehovakwe ngite juanina ta nibiti ye tä nemen ribi ni kräke juankäre ta jabiti. ¿Dre raba ni dimike?

KUKWE ÜTIÄTE BIBLIABÄTÄ

Nire aibe kädekani gobrankäre kisete gobran ye rabai

Ni iti aibe kädekani gobrankäre niebare Ezequielkwe, ¿ye namani bare ño Jesús yebätä? ¿Ye tä dre driere Jehovabätä nie?

NITA JA NGWEN ÑO

Nikwe ja ngwandre kwin kukwe drieta ju ju te ye ngwane

Nita kukwe driere ju ju te ye ngwane, ni gwi tä ni mrusaire o ni kukwe nuin, akwa ni ñaka gain. Ye ngwane, ¿nikwe ja ngwen ño kwin?

KUKWE ÜTIÄTE BIBLIABÄTÄ

Kukwe niebare juta Tiro yebätä ye tä ni mike tödeke bäri Kukwe Jehovakwe yei

Ezequiel kukwe niebare juta Tiro gaite yebätä ye namani bare metre.