LA ATALAYA

Kukwe ngwantarita: ¿Nitre kukwe keta kabre nuainbarera Biblia ye gakakäre akwa ñaka nemen bare ietre ye metre raba ruin mäi?

Texto: Isa 40:8

Tärä: Ñokänti Biblia ye täbe ye kädrieta täräkwata nebätä.

LA ATALAYA (página mrä)

Kukwe ngwantarita: Kukwe ngwantarita nebätä mä töita ño ye ti törba gai [kukwe ngwantarita kena página 16 yekänti yebätä mäkwe ñäkä]. Kukwe mikata täte ye ni kä tibienbätä käkwe ükaninte nitre ruäre tä nütüre. Akwa yebiti Ngöböta nitre mike nökrö ja ken nitre mada tä nütüre. ¿Mä abokän töita ño?

Texto: Snt 1:27

Tärä: Biblia tä dre niere mada kukwe yebätä ye mikata gare kukwe nekänti. Ti jataita köbö mada ngwane mäkänti aune nikwe blitai kukwe ne ruärebätä.

NGÖBÖTA KUKWE KWIN MIKE GARE NIE

Kukwe ngwantarita: Kukwe rabadre bare nieta Bibliabätä yebätä ñäkädre ngwane ñäkätä periodicobätä ye kwrere nitre kwati kräke. Nitre tä ja ngwen ño nieta bersikulo nekänti, ¿ne erere mä tärä tuin?

Texto: 2Ti 3:1-5

Tärä: Kukweta nakainkä ye ñobätä kukwe kwin nitre Ngöbö tarekä ye kräke ye mikata gare täräkwata nebätä [kukwe ja tötikara 1 yekänti kukwe ngwantarita 2 ye mäkwe kädrie].

MÄKWE BLITAI DREBÄTÄ MÄKWE TIKA JAI

Mäkwe blitai drebätä mäkwe tika jai nieta käne ye kwrere.