Känändre nekänti

Indice yete känändre

 NITA JA NGWEN ÑO

Nikwe nünain jondron braibebiti ngwane nikwe Ngöbö käikitaikä

Nikwe nünain jondron braibebiti ngwane nikwe Ngöbö käikitaikä

Kä nengwane jondron ruäre ñaka ni mike jondron jökrä nuainne. Nita kä denkä krubäte jai aune ja di ngwen jondron kökakäre, jondron ütiä biankäre, jondron nuainne jondron ruärebiti, jondron ükatekäre kwin mrebe aune jondron ngübakäre. Jesukwe nünanbare jondron braibebiti ne kwe töi tädre kukwe drie ye aibebätä (Mt 8:20).

¿Aune mä? ¿Mä raba nüne jondron braibebiti ne kwe mäkwe kukwe driedre bäri? Mä aune mä mräkä käkwe kukwe ükadrete jai angwane mun iti raba prekursor nuainne. Mä niena sribire köbö täte Ngöbö kräke akwa, ¿jondron tä mäkwe ye tä kä denkä krubäte mäkän raba ruin mäi? Mäkwe nünain jondron braibebiti Jehová mikakäre täte angwane, ja rabai ruin kwin mäi aune kä rabai juto mäbätä (1Ti 6:7-9).

Mä raba dre dre nuainne nünankäre jondron braibebiti ye tike