Känändre nekänti

Indice yete känändre

 NITA JA NGWEN ÑO

¿Ngöbö töi keta kabre ye tuin metre nie?

¿Ngöbö töi keta kabre ye tuin metre nie?

Kriblü tuäre, muke kwati kwinta aune ñö ngübrüen ye nita mike ñärärä ngwane, ¿ni töita nemen Ni ni sribekä yebätä? Jondron sribebare “tuin nie” ye tä Jehová töi keta kabre mike gare nie (Ro 1:20TNM). Nikwe kä diainkä jai töbikatarikäre jondron tuin nie yebätä ngwane, Ngöbö ye dite, ni tare kwe, niara töbätä, töita metre aune töita mantiame ye jutuai metre nie (Sl 104:24).

¿Jondron meden sribebare Jehovakwe abokän tuin mantre jetebe mäi? Nita nüne jutate akwa nukwä aune kri ye raba tuin nie. Nita jondron sribebare ye miketari ñärärä ngwane, raba ni dimike ñaka töbike krubäte, kukwe tä ni kisete ye ñaka rabai tuin kri krubäte nie aune Jehová käkwe ni kriemikai kärekäre yebätä nikwe tödekai bäri (Mt 6:25-32). Monso tärä mäkwe ngwane, mäkwe niaratre dimika Ngöbö töi keta kabre kwin ye mike gare jai. Nita debe bien Jehovai jondron sribebare kwe yebätä ngwane, jata nemen ruin bäri känime niara ken nie (Sl 8:3, 4).

VIDEO JONDRON SRIBEBARE BÄ NUÄRE YE TÄ NGÖBÖ KÄIKITEKÄ: KÄ TRÄ AUNE JONDRON BÄ JENE JENE YE MÄKWE TUA, BITI MÄKWE KUKWE NGWANTARI NE MIKA GARE:

  • ¿Dre köböire jondron bä jene jene ye tuin nie?

  • ¿Ñobätä jondron ruäre bä tä nemen nikwite jene nita nünaninkä medente ye ererebätä?

  • ¿Ñobätä kä kwinta tä nemen tuin bä jene jene nie?

  • ¿Mätä nüne yekänti jondron bä tuäre ye meden meden tuin mäi?

  • ¿Ñobätä nikwe kä diandrekä jai jondron sribebare ye mikatarikäre ñärärä?

¿Kä trä aune jondron bä jene jene ye tä dre driere Jehová töi keta kabre yebätä nie?