Känändre nekänti

Indice yete känändre

 NITA JA NGWEN ÑO

Mäkwe diri bäri kwin: Mäkwe töbika kwin kukwe ngwantarikäre

Mäkwe diri bäri kwin: Mäkwe töbika kwin kukwe ngwantarikäre

ÑOBÄTÄ ÜTIÄTE: Nitre ruäre töita ño ye abokän ñö mente nguse ye kwrere, yebätä nikwe töbikadre kwin kukwe ngwantarikäre ietre ne kwe niaratre töita ño ye niedre kwetre nie (Pr 20:5). Nita töbike kwin kukwe ngwantarikäre ngwane, nirebe nita blite ye blitai nibe arato. Ne madakäre, töbikata kwin kukwe ngwantarikäre ye köböire kukwe ütiäte tä nemen gare nie. Jesús töbikabare kwin kukwe ngwantarikäre. ¿Ni raba nuainne ño niara erere?

NUAINDRE ÑO:

  • Mäkwe kukwe ngwantari nitre töita ño ye mikakäre gare jai. Jesukwe kukwe ruäre ngwanintari nitre ja tötikaka ben ie, ye käkwe niara dimikani niaratre töi nämene ño ye mikakäre gare jai (Mt 16:13-16; be-S pág. 238 párr. 3-5). Nitre töita ño ye mikakäre gare jai, ¿mä raba dre dre ngwentari ietre?

  • Mäkwe kukwe ngwantari nitre jie ngwankäre kukwe metre niere. Pedro töi ükatekäre, Jesukwe kukwe ngwanintari ie aune kukwe ruäre mikani gare kwe ie ne kwe kukwe meden metre ye rükadre gare Pedro ie (Mt 17:24-26). Nitre jie ngwankäre kukwe metre niere, ¿mä raba kukwe meden ngwentari ietre?

  • Nitre tä kukwe niere mäi ngwane, mäkwe kwin nie ietre. Ni escriba kukwe kwin niebare yebätä Jesukwe kwin niebare ie (Mr 12:34). Mätä kukwe ngwentari yebätä nitre kukwe mikadre gare ngwane, ¿mä raba dre niere ietre?

VIDEO KRISTO SRIBI KÖMIKANI YE NIKWE NUAINDRE JA KÄNE: NITRE TÖTIKE (KUKWE KENA) YE MÄKWE TUA, BITI MÄKWE KUKWE NGWANTARITA NE MIKA GARE:

  • Ni dirikä ye käkwe kukwe metre nini, ¿akwa ñobätä ñaka nunie kwin kwe?

  • ¿Ñobätä ni ñaka rabadre kukwe mike gare jerekäbe?

KUKWE KETEBU VIDEO YEBÄTÄ YE MÄKWE TUA, BITI MÄKWE KUKWE NGWANTARITA NE MIKA GARE:

  • ¿Ñobätä ni raba niere ni dirikä ye töbiri kwin kukwe ngwantarikäre?

  • ¿Ni raba dre mada nuainne dirikäre niara erere?

¿Nita dirire ye tä mate ño nitre madabätä? (Lu 24:32).