Känändre nekänti

Indice yete känändre

 NITA JA NGWEN ÑO

“Mun rün btä mun meye mika ütiäte jae munkwe”

“Mun rün btä mun meye mika ütiäte jae munkwe”

Jesús nämene Kä tibienbätä ngwane, kukwe biani nuaindre ne ngwaninta törö kwe: “Mun rün btä mun meye mika ütiäte jae munkwe” (Éx 20:12; Mt 15:4, Kukwe kuin Ngöbökwe). Niara nämene monsore ngwane, rün aune meye mikani täte kwe yebätä kukwe ye niebare kwe töi jämebiti (Lu 2:51). Jesús namani umbre ye ngwane, meye ñaka rabadre jondron täi nike ye kräke kukwe ükaninte kwe niara murie keta jämi ye känenkri (Jn 19:26, 27).

Nengwane, monsotre kristiano tä rün aune meye kukwei mike täte arato aune yebiti tätre bämike tä niaratre mike ütiäte jai. Erametre, nikwe ni rün aune ni meye mikadre ütiäte jai ye nuaindre käre. Niaratre rabadrera umbre akwa mäträdre kwetre nibätä ye nikwe mikadre täte (Pr 23:22). Ne madakäre, nikwe ni rün aune ni meye mikadre ütiäte jai ye abokän nikwe niaratre dimikadre tädre dre dre ribere jai aune ja ruin ño ietre yebätä (1Ti 5:8). Ni tä bati o ni niena umbre akwa kukwe bäri ütiäte ni raba nuainne niaratre mikakäre ütiäte jai ye abokän nikwe blitadre käre bentre.

JONDRON ÜAI SRIBETA KÄDEKATA ¿MÄ RABA BLITE ÑO MÄ RÜN AUNE MÄ MEYE BEN? YE MÄKWE TUA, BITI MÄKWE KUKWE NGWANTARITA NE MIKA GARE:

  • Mäkwe blitadre mä rün aune mä meye ben, ¿ye ñobätä ruäre ngwane ñaka nemen nuäre mä kräke?

  • Mäkwe blita mä rün aune mä meye ben angwane, ¿mä raba niaratre mike ño ütiäte jai?

  • ¿Ñobätä mäkwe ja di ngwandre blite mä rün aune mä meye ben? (Pr 15:22).

    Mäkwe blitai mä rün aune mä meye ben ye köböire kukwe kwin raba nemen mäkwe