Monso merire testiko tä kukwe kädriere kwelate.

KUKWE JA JIE NGWANKÄRE GÄTÄTE Febrero 2017

Kukwe nieta tärä driekäre

Ni raba täräkwata ¡Despertad! driere ño aune nitre ja mräkäre raba nüne ño kä jutobiti jabe ye mike gare ño. Kukwe nieta ye erere bäsi mä raba ükete jai kukwe driekäre.

KUKWE ÜTIÄTE BIBLIABÄTÄ

Jehová mikata täte ye köböire kukwe kwin tä nemen nikwe

Nikwe nünandre ño ye Jehová tä driere nie.

KUKWE ÜTIÄTE BIBLIABÄTÄ

Kristo ja tare nikabare ni ütiäre

Nitre Ngöbö mikata täte ñaka raba ja ngwen metre niebare Satanakwe akwa Jesús ja ngwani metre nememe murie ketani ye ngwane, ye tä mike gare kukwe ye ngwarbe.

NITA JA NGWEN ÑO

Mäkwe monsotre mäkwe dimika tödeke kwatibe Ni ni Sribekä yei

¿Ni nükani ño yebätä monsotre mäkwe tä dre niere? ¿Jehová ye Ni ni Sribekä rabadre tuin metre ietre yekäre mäkwe dimikadre ño?

KUKWE ÜTIÄTE BIBLIABÄTÄ

Jehovakwe “jondron kwin nuaindi kä kwati te” ye nikwe mikadre gare

¿Jehovakwe “jondron kwin nuaindi kä kwati te” ye kä kwati metre yebätä blitata? ¿Kä ye ñobätä ütiäte Gobran Ngöbökwe drieta ye erere?

NITA JA NGWEN ÑO

Nikwe sribidre kwin tärä aune täräkwata sribeta yebiti

Ngwian kitakata krubäte aune sribita krubäte tärä aune täräkwata ye imprimikäre aune juankäre konkrekasion kä jökräbiti tibien yete. Mäkwe töbika kwin käne tärä aune täräkwata ye biankäre.

KUKWE ÜTIÄTE BIBLIABÄTÄ

“Kä kwinta mrä” aune “kä tibien mrä” ye käita juto krubäte nibätä

¿Kä kwinta mrä aune kä tibien mrä käbämikata Ngöbökwe ye tuin ño kä nengwane nie?

NITA JA NGWEN ÑO

Jondron käbämikata nie ye tä kä mike juto krubäte nibätä

Tö ngwandre ye abokän jä doboko kitata ñöte ru ketatekäre ye kwrere. Jondron käbämikata Bibliakwe yebätä nikwe töbikaitari ye köböire kä täi juto nibätä aune nikwe ja ngwain metre Jehovai kukwe tare yebiti ta.