Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe nieta tärä driekäre

Kukwe nieta tärä driekäre

NI MIKAKA MOKRE

Kukwe ngwantarita: ¿Texto Bibliabätä tä kukwe niere ne erere nikwe nuaindre angwane ni jökrä käkwe nünandre bäri kwin ñan ererea?

Texto: Heb 13:18

Tärä: Nikwe kukwe metre niedre kukwe jökrä känti nieta Bibliakwe. Täräkwata Ni Mikaka Mokre ne tä blite kukwe nebätä.

NI MIKAKA MOKRE (página mrä)

Kukwe ngwantarita: Kukwe ngwantarita nebätä mä töita ño ye ti törba gai. (Kukwe ngwantarita kena yebätä mäkwe ñäkä.) Nitre ruäre tä nütüre nita krüte ye bitikäre nita niken nüne kä madakänti, akwa nitre mada abokän kräke gata ye ngörä. Aune ¿mä abokän töita ño?

Texto: Ecl 9:5

Tärä: Biblia tä dre niere kukwe nebätä ye mikata gare kukwe nekänti. ¿Mä raba ñäkebätä? Mada ngwane ni raba blite kukwe nebätä.

MÄKWE NGÖBÖ MIKA TÄTE

Kukwe ngwantarita: ¿Nikwe nünandre ne erere ie mä törba? [mäkwe página 2 aune 3 ye mika tuare ni gwi yei aune mäkwe tuanmetre blite].

Texto: Jer 29:11

Tärä: Nikwe Ngöbö mikadre täte ye ütiäte krubäte ne kwe kukwe käbämikata kwe ye rabadre nikwe ye mikata gare täräkwata nebätä [mäkwe página 4 aune 5 ye kädrie ben].

MÄKWE BLITAI DREBÄTÄ MÄKWE TIKA JAI

Mäkwe blitai drebätä mäkwe tika jai nieta käne ye kwrere.