• Kantiko 27 bätä orasion

  • Kukwe niedre kena (min. 3 o bäri chi)

KUKWE ÜTIÄTE BIBLIABÄTÄ

DIRIDRE BÄRI KWIN

  • Blitadre kena ye ngwane (min. 2 o bäri chi): Ni ñaka tö kukwe mikai gare krubäte jai yei mäkwe täräkwata nitre nübaikäre Jesús Ja Nire Biani Ngwainta Törö Jai kräke ye bian.

  • Blitadre kena ye ngwane (min. 4 o bäri chi): Ni tö kukwe mikai gare bäri jai yei mäkwe täräkwata nitre nübaikäre Jesús Ja Nire Biani Ngwainta Törö Jai aune Ni Mikaka Mokre ye bian. Mäkwe kukwe nie ie tuabitikäreta.

  • Ni tötikata Bibliabätä (min. 6 o bäri chi): Tärä Dre drieta página 206 nemen 208 yekänti kukwe nieta yebiti mäkwe Jesús Ja Nire Biani Ngwanta Törö Jai ye dre gärätä ye mika gare ni ja tötikaka iti ie. Ne madakäre, mä raba dimike nemen gätä yebätä mäkwe nie ie.

NITA JA NGWEN ÑO

  • Kantiko 5

  • Nikwe nitre jökrä ni käibiti nübaidre Jesús Ja Nire Biani Ngwainta Törö Jai yebätä(min. 15): Kukwe kädriedre nitre ja ükaninkrö yebe. Kukwe meden ükaninte kukwe driekäre nita kukwe driere ye jökrä känti ye mäkwe nie. Kukwe “Nuaindre ño” ye mäkwe kädrie angwane, mäkwe video Jesús Ja Nire Biani Ngwanta Törö Jai kräke ye mika tuare. Ni jökrä käkwe ja di ngwandre täräkwata ye döräire aune nire törbadre kukwe mikai gare bäri jai yekänti ni rikadreta mäkwe nie. Kukwe bämikadre keteiti.

  • Ja tötika Bibliabätä konkrekasionte: ia kap. 9 párr. 14-24 aune repaso página 82 (min. 30)

  • Kukwe kädrieni ye mikadreta törö aune kukwe meden kädriei gätä madate ye niedre (min. 3)

  • Kantiko 147 bätä orasion