Känändre nekänti

Indice yete känändre

 NITA JA NGWEN ÑO

Sribi Ngöbökwe kani ngäbiti kä Quebec yekänti

Sribi Ngöbökwe kani ngäbiti kä Quebec yekänti

Kukwe ükate nämäne gobran ngwärekri ngwane, Pablo ye ni romano ye köböire kä käräbare kwe blitakäre César ben. Kä nengwane kukwe ye erere bäsi nuainta nikwe. ¿Kukwe ükaninte gobrankwe yebiti ja mräkätre nünanka Canadá yete käkwe kukwe kwin Gobran Ngöbökwe yebätä driebare ño? Video Sribi Ngöbökwe kani ngäbiti kä Quebec yekänti ye mäkwe tua, biti kukwe ngwantarita ne mäkwe mika gare:

  • ¿Ja mräkätre nünanka Quebec käkwe ja tuani kukwe meden ñaka nuäre ben?

  • ¿Niaratre käkwe täräkwata kia meden döräibare aune ye köböire kukwe meden kwin namani bare?

  • ¿Dre namani bare ja mräkä Aimé Boucher yebätä?

  • ¿Tribunal Supremo kä Canadá yekänti käkwe kukwe meden ükaninte ja mräkä Boucher ye kräke?

  • ¿Kukwe meden ükaninte gobrankwe abokänbiti ja mräkätre blitabare ja kräke aune ye köböire dre namani bare?

  • Nitre ji ngwanka kukwe ngwarbebätä ye köböite bukotai nükani gätä nuain nämäne yebätä ngwane, ¿dre namani bare?