Känändre nekänti

Känändre página mada yekänti

Indice yete känändre

Testiko Jehovakwe

ngäbere

Täräkwata chi drieta kä Monrovia (Liberia) ye ken.

NITA DIRIRE AUNE JA NGWEN ÑO KUKWE JA JIE NGWANKÄRE Enero 2018

Kukwe nieta kukwe driekäre

Kukwe nieta Biblia ye ütiäte krubäte ni näire driekäre.

KUKWE ÜTIÄTE BIBLIABÄTÄ

“Gobran kä kwinbiti nibira no”

Juan nämene nüne jondron braibebiti aune töi nämene kwatibe Ngöbö mikabätä täte. Nikwe nuaindi ye erere ngwane ni raba Ngöbö mike täte metre arato.

KUKWE ÜTIÄTE BIBLIABÄTÄ

¿Jesús Kukwe Kädriebare Ngudrebiti ye tä dre driere ja töi kräke nie?

¿Nita kukwe ja üaire ribere jai ye dre gärätä? ¿Nikwe dre nuaindre ne kwe mrö ja üaire ye rabadre tuin kwin nie?

NITA JA NGWEN ÑO

“Ma jana ja mäketa käne ma mräkäbe”

Ni tädre jäme ja mräkätre aune ja ngwaitre ben bätä nikwe Ngöbö mikadre täte niara tö ie ye erere, ¿ye ñobätä ja erebe niebare Jesukwe?

KUKWE ÜTIÄTE BIBLIABÄTÄ

Nikwe Gobran Ngöbökwe känändre jankunu käne

Ni raba orare kukwe keta kabrebätä, akwa ¿dre abokän bäri ütiätebätä nikwe oradre?

NITA JA NGWEN ÑO

“Munkwe ñan töbika dikaro”

Jesús Kukwe Kädriebare Ngudrebiti ye ngwane niebare kwe nitre ja tötikaka kwe yei niaratre ñaka rabadre töbike krubäte, ¿yebiti dre gäräbare kwe?

KUKWE ÜTIÄTE BIBLIABÄTÄ

Jesús nämene nitre tarere

Jesukwe nitre bren mikaninta kwin ngwane, niara dite ye bämikani kwe; akwa bäri ütiäte, niara nämene nitre tarere aune mike tuin bobre jai ye bämikani kwe.

KUKWE ÜTIÄTE BIBLIABÄTÄ

Jesús nämene nitre töi miketa jäme

Nita ja ngökö ñöte ngwane, nita nemen ja tötikaka Jesukwe aune nita niara kain ngäbiti ni jie ngwanka ye kwrere. Yebätä, sribi ñaka nuäre ye nita kain ngäbiti, akwa sribi ye köböire nita nemen dite