Känändre nekänti

Indice yete känändre

Kukwe nieta tärä driekäre

Kukwe nieta tärä driekäre

LA ATALAYA

Kukwe ngwantarita: Biblia ye kirabe krubäte nemen ruin nitre ruäre ie, akwa raba ni dimike nemen ruin nitre mada ie. ¿Mä abokän töita ño?

Texto: 2Ti 3:16, 17

Tärä: Kukwe nieta Bibliabätä yekwe nitre dimikanina aune nikwe ñäkädre ño bäri kwin Bibliabätä ye mikata gare täräkwata La Atalaya nebätä.

NIKWE KUKWE METRE YE DRIEDRE

Kukwe ngwantarita: ¿Kä krütai ye nebera nuäi?

Texto: Mt 24:3, 7, 14

Kukwe metre: Kukwe niebare Bibliabätä ye tä mike gare, nita nüne kä krüte näire, akwa ye kukwe kwin krubäte ñobätä ñan aune nünain kwin ye käi nibira no.

MÄKWE NGÖBÖ MIKA TÄTE AUNE MÄKWE NÜNAIN KÄREKÄRE

Kukwe ngwantarita: Mäkwe página 2 aune 3 mika tuare ni gwi ie, biti mäkwe ngwantari ie: “¿Mä törba nünain kä ne erere te? [Mäkwe tuanmetre blite] Ngöbö köböra Kä tibien ne kwite bä nuäre aune nikwe nünain jäme bätä ni ñan rabaira nüne bobre aune nemen bren nieta Bibliakwe. ¿Nikwe dre nuaindre nünankäre kä ye erere te?”.

Texto: Isaías 55:3

Tärä: “Nikwe Ngöbö kukwei mikadre täte nieta. Akwa ¿Ngöbö ñaka tuin nie se ño nikwe kukwei mikadre täte?”. Mäkwe página 4 aune 5 ye känä, biti mäkwe ja tötikabätä ben.

MÄKWE BLITAI DREBÄTÄ MÄKWE TIKA JAI

Mäkwe blitai drebätä mäkwe tika jai nieta käne ye kwrere.