Känändre nekänti

Indice yete känändre

 NITA JA NGWEN ÑO

“Jehová, tita tö ngwen mäi”

“Jehová, tita tö ngwen mäi”

Kukwe kwin aune kukwe blo nemen bare ye ngwane nikwe tö ngwandre Jehovai ye ütiäte krubäte (Sl 25:1, 2). Siklo VIII kä 1 känenkri yete, nitre judío nämene nüne Judá yebätä kukwe ñaka nuäre namani bare, tö ngwandre kwatibe kwetre Ngöböi ye ñaka namani nuäre kräketre. Kukwe namani bare ye raba kukwe keta kabre driere nie (Ro 15:4). Mäkwe video “Jehová, tita tö ngwen mäi” tua, biti mäkwe kukwe ngwantarita ne mika gare:

  1. ¿Kukwe meden ñaka nuäre ben Ezequías ja tuani?

  2. ¿Kukwe ja jie ngwankäre tä Proverbios 22:3 yebätä ye erere Ezequías nuainbare ño ja mikakäre juto rüe rükadre ye känenkri?

  3. ¿Ñobätä Ezequías ñaka ja mikani nitre asirio yekri aune ñobätä ñaka ja di käräbare kwe nitre Egipto yei?

  4. ¿Ñobätä Ezequías kukwe kwin bämikani nitre kristiano käne?

  5. ¿Kukwe meden meden tä nakainkä köböite ñaka nemen nuäre ni kräke tö ngwankäre kwatibe Jehovai?

Kukwe meden medenkänti mä raba tö ngwen bäri Jehovai ye tike.