Känändre nekänti

Indice yete känändre

Nitre braibe konkrekasion jökrä ngübabitikä käkwe kukwe ükaninte ye nitre konkrekasionte tä kukwe nuin.

 KUKWE ÜTIÄTE BIBLIABÄTÄ | HECHOS 15, 16

Gwairebe kukwe ükaninte kwetre Ngöbö Kukwei yebiti

Gwairebe kukwe ükaninte kwetre Ngöbö Kukwei yebiti

¿Kukwe ükaninte ño kwetre ye tä dre driere nie?

15:1, 2. Nikwe ja töi mikadre bobre aune nikwe kukwe ngübadre bätärekä. Pablo aune Bernabé ñaka ja töi mikani kukwe ye ükete akwle, ñakare aune niaratre ja jie ngwan mananbare juta Jehovakwe ie.

15:28, 29. Nikwe tö ngwandre juta Ngöbökwe ie. Jehovakwe kukwe ye ükaite üai deme kwe yebiti aune Jesukristo yebiti, yei nitre kristiano tö ngwani.

16:4, 5. Nikwe kukwe mikadre täte. Nitre jatani bäri kwati konkrekasionte, ñan ñobätä aune niaratre käkwe nitre braibe konkrekasion jökrä ngübabitikä ye mikani täte.