Känändre nekänti

Indice yete känändre

 NITA JA NGWEN ÑO

Mäkwe diri bäri kwin: Nitre tö kukwe metre mikai gare jai ye mäkwe dimika nemen ja tötikaka Jesukwe

Mäkwe diri bäri kwin: Nitre tö kukwe metre mikai gare jai ye mäkwe dimika nemen ja tötikaka Jesukwe

ÑOBÄTÄ ÜTIÄTE: Jehová tä kukwe metre mike nirien nitre mikani nünankäre kärekäre ye brukwäte (Hch 13:48; 1Co 3:7). Nita ja di ngwen nitre tö kukwe metre mikai täte ye dimikakäre ngwane, nita sribire gwairebe Jehovabe (1Co 9:26). Niaratre ja ngökadre ñöte ye ütiäte krubäte rabakäre kwäre ye rabadre gare ietre (1Pe 3:21). Nitre tä ja tötike Bibliabätä nibe käkwe nändre Jesús jiebiti yekäre, nikwe niaratre dimikadre ja töi kwite, kukwe driere, nitre mada tötike aune ja denkä mento Jehová kräke (Mt 28:19, 20).

NUAINDRE ÑO:

  • Nitre ja tötikaka mäkwe ye tä ja tötike Bibliabätä Jehová mikakäre gare jai aune mikakäre täte ye mäkwe ngwan törö ietre (Jn 17:3).

  • Niaratre ririadre kukwe ja üairebiti yekäre, mäkwe niaratre dimika kukwe käme ye tuenmetre aune ñaka ja kete nitre ja ngwen käme yebe.

  • Niaratre ja ngökadre ñöte ye känenkri aune nuaindre kwetre ye bitikäre mäkwe niaratre dimikadre (Hch 14:22).

VIDEO JEHOVAKWE MÄ DIMIKAI YE MÄKWE TUA, BITI KUKWE NGWANTARITA NE MÄKWE MIKA GARE:

  • ¿Kukwe meden meden raba kä jurä ngwen nibätä ja diankakäre mento Ngöbö kräke aune ja ngökakäre ñöte?

  • ¿Ño nitre umbre ji ngwanka raba nitre ja tötikaka Bibliabätä ye dimike nirien kukwe ja üairebiti?

  • ¿Isaías 41:10 ye tä dre driere nie Jehovabätä?

  • Ni ngite akwa, ¿ni töi meden meden kwin raba ni dimike Jehová mike täte niara tö ye erere?

¿Ño ni raba sribire gwairebe Jehovabe nitre mikakäre nemen ja tötikaka Jesukwe?