Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE ÜTIÄTE BIBLIABÄTÄ | SOFONÍAS 1 NEMEN AGEO 2

Nikwe Jehová känändre köbö kri kwe ye känenkri

Nikwe Jehová känändre köbö kri kwe ye känenkri

Sof 2:2, 3

Nikwe ja diandrekä mento Jehová kräke ye ñan aibe ngöräbe nikwe nuaindre ne kwe niarakwe ni ükadre köbö kri kwe yebätä. Ñakare aune Sofonías kukwe niebare nitre israelita ie ye nikwe mikadre täte arato.

  • Jehová känändre: Ye abokän ni rabadre ja kete kwin Jehovabe aune juta kwe yebe meden gärätä.

  • Kukwe metre nuainta ye känändre: Ye abokän Jehovakwe kukwe metre ükaninte yekri nikwe ja mikadre meden gärätä.

  • Ni töi rabadre bobre ye känändre: Ye abokän nikwe Ngöbö mikadre täte kukwe jökräbätä aune mäträdre kwe nibätä ye nikwe kadre ngäbiti töi bobrebiti meden gärätä.

¿Ñokänti ti raba Jehová, kukwe metre aune ni töi rabadre bobre ye känene bäri?