Känändre nekänti

Indice yete känändre

 NITA JA NGWEN ÑO

¿Cómo sabes si es amor?

¿Cómo sabes si es amor?

Ja mika gure ye Jehovakwe ükaninte ne kwe ni brare aune meri tädre käre jabe (Gé 2:22-24). Nitre gure ye iti rabadre ni madabe ye aibe ngwane niaratre raba ja tuenmetre (Mal 2:16; Mt 19:9). Nitre ja mäkäninte yebätä kä tädre juto ie Jehová tö, yebätä niara tä kukwe kwin ja jie ngwankäre mike gare nitre kristiano ie muko kwin känänkäre jai aune nünankäre kä jutobiti muko ben (Ec 5:4-6).

VIDEO ¿CÓMO SABES SI ES AMOR? YE MÄKWE TUA, BITI MÄKWE KUKWE NGWANTARITA NE MIKA GARE:

  • Frank aune Bonnie kukwe niebare ja jie ngwankäre ngängän kwetre Laura ie, ¿ye ñobätä kwin krubäte aune yebiti ja tare bämikani ño kwetre ie?

  • Ni ben mätä ja kukwei mukore, ¿ye mäkwe töi kwitadre mä rabadre nütüre ye ñobätä ñaka metre?

  • ¿Paul aune Priscila kukwe meden kwin niebare Laura ie?

  • ¿Ñobätä Daniel aune Melisa yekwe kukwe namani jabätä?

  • ¿Alan aune Laura ye nämene sribi ja üaire meden meden ja erebe mike nuaindre käne jai?

  • Nire tuin ja bä mäi ye brukwäte dreta, ¿ye ñobätä mäkwe mikadre gare kwin jai mä jämi ja mäkete ben ye känenkri? (1Pe 3:4).

  • ¿Ja tareta erametre ye abokän dre gärätä? (1Co 13:4-8).