Känändre nekänti

Indice yete känändre

 NITA JA NGWEN ÑO

Mäkwe diri bäri kwin: Mätä nüne yekänti mäkwe kukwe drie nitre jökrä ie

Mäkwe diri bäri kwin: Mätä nüne yekänti mäkwe kukwe drie nitre jökrä ie

ÑOBÄTÄ ÜTIÄTE: Nitre “blite kukwe jene jenebiti” käkwe kukwe kwin drieta ye kukwe nuai ye Zacarías niebare (Zac 8:23). Akwa, ¿nire nire käkwe kukwe driei ietre? (Ro 10:13-15). Nita nüne yekänti nikwe kukwe kwin ye driedre nitre jökrä ie aune ye sribi ütiäte tä ni kisete (od-S pág. 84 párr. 10, 11).

NUAINDRE ÑO:

  • Nikwe ja mikadre juto biare. ¿Nitre blite kukwe madabiti yebe ni tärä blite? JW Language yebiti nikwe ja kitadre kukwe ükatekäre nuäre jai kukwe driekäre. Arato nitre kukwe känändre ño jw.org yete ye ni raba mike tuare ietre celular o tableta nikwe yebiti.

  • Nikwe nikradre jabäre. Nita kukwe driere ju ju te ye ngwane, nire nire mada ie ni raba kukwe driere yei nikwe kukwe driedre. Nitre tä näin ta aune nitre tä karote yei nikwe kukwe driedre. Nita kukwe driere nitre jökrä ngwärekri ye ngwane, ni töi tädre kukwe driebätä aune ñaka jondron madabätä.

  • Nikwe kukwe ükadrete kwin jai. Nikwe ñaka ja di ngwandre nekä. Nitre ñaka kwen gwi nie ngwane, nikwe ja töi mikadre nikenta känti. Nikwe blitadre ni iti ben ju kwatire kwatire yete, ruäre ngwane ni rikadre ora o köbö madate känti ne kwe kwandre gwi nie. Nitre ruäre ie ni rabadre tärä tike, ñäke telefonobiti o blite ben ji ngrabare.

  • Nikwe nitre tuadrebitita jankunu. Kä ñaka rikadre raire ta nitre tö kukwe mikai gare jai ye tuabitikäreta. Ni gwi ye blite kukwe madabiti ngwane, ja mräkä o ja ngwai ie blita gare kukwe yebiti yei nikwe ja di kärädre ne kwe rabadre ni ye tuinbiti. Akwa nikwe tuadrebitita jankunu nememe ni madakwe dimikadre ye ngwane (od-S pág. 93, 94 párr. 39, 40).

VIDEO NITA KUKWE DRIERE “KÄ JÖKRÄBTI TEMEN” YE MÄKWE TUA, BITI MÄKWE KUKWE NGWANTARITA NE MIKA GARE:

  • ¿Ja mräkätre aune ja ngwaitre ja mikani ño juto kukwe driekäre nitre nünanka mente yei? (1Co 9:22, 23).

  • ¿Kukwe ño ño ben ja tuani kwetre?

  • ¿Kukwe meden meden kwin namani kwetre?

  • Nita nüne yekänti, ¿ni raba dre nuainne kukwe driekäre nitre madai?