Meri iti tötikata Bibliabätä Chile.

KUKWE JA JIE NGWANKÄRE GÄTÄTE Diciembre 2016

Kukwe nieta tärä driekäre

Ni raba täräkwata ¡Despertad! aune kukwe metre Bibliabätä tä mike gare ñobätä nita ja tare nike ye driere ño. Kukwe nieta ye erere bäsi mä raba ükete jai kukwe driekäre.

KUKWE ÜTIÄTE BIBLIABÄTÄ

“Brän ngutuä Jehovakwe yebiti”

Jondron rükäre ye rabai jondron sribikäre ye erere niebare Isaiakwe, ye tä mike gare nitre Ngöbö mikaka täte yekwe nünain jäme (Isaías 2:4).

NITA JA NGWEN ÑO

Mäkwe diri bäri kwin: tärä ‘Munkwe Ngöbö taredre jankunu’ yebiti mäkwe kukwe mika nemen nitre brukwäte

Tärä “Ngöbö taredre” ye tä nitre ja tötikaka dimike ja jie ngwen kukwe nieta Bibliabätä ja jie ngwankäre ye ererebätä mantre jetebe.

KUKWE ÜTIÄTE BIBLIABÄTÄ

Kukwe niebare abokän Mesías mikani nemen bare

Mesías kukwe driedi Galilea niebare Isaías ni Ngöbö kukwei niekä yekwe. Jesukwe kukwe ye mikani nemen bare kukwe kwin driebare kwe aune diribare kwe kä ye ngrabare ye ngwane.

NITA JA NGWEN ÑO

“¡Tita nete! Mäkwe ti juan”

¿Isaías ja töi mikani kwin ye erere ni raba töi mike ño? Ni ribeta yekänti nitre ja mräkäre käkwe ye nuainbare ño ye mike gare jai.

KUKWE ÜTIÄTE BIBLIABÄTÄ

Jehová kukwei ye rabai gare kä jökräbiti tibien

¿Isaías kukwe niebare ye namani bare ño mekera, tä nemen bare ño kä nengwane aune rabai bare ño ja känenkäre?

NITA JA NGWEN ÑO

Ngöböta ni tötike ye köböire nita nitre jökrä kain ngäbiti

Nämenentre ja rüere, akwa nengwane ja etebare: Ngöbö kukwei yekwe nitre ye töi mikani nüne keteitibe ni madabe.

KUKWE ÜTIÄTE BIBLIABÄTÄ

Ni kädekani tä bike kri ngwane, ni mada mikata täte

¿Sebná nämene kädekani ye ngwane nitre mada dimikadre ño kwe? ¿Ñobätä Jehová Eliaquim mikani Sebná täte?