Känändre nekänti

Indice yete känändre

 NITA JA NGWEN ÑO

Nikwe ja ngwandre ni kristiano erere: Töi bobre

Nikwe ja ngwandre ni kristiano erere: Töi bobre

¿ÑOBÄTÄ ÜTIÄTE?

  • Nita ja töi mike bobre ye tä ni dimike ja kete kwin Jehovakwe (Sl 138:6).

  • Nita ja töi mike bobre ye tä ni dimike ja kete kwin nitre madabe (Flp 2:3, 4).

  • Bika kri ye käme krubäte (Pr 16:18; Eze 28:17).

¿NUAINDRE ÑO?

  • Nikwe ja di kärädre aune ye erere nikwe nuaindre (Sl 141:5; Pr 19:20).

  • Ni tädre juto ni mada dimikakäre (Mt 20:25-27).

  • Dre dre nuain gare nie o sribi meden tä ni kisete yebätä ni ñaka rabadre bike kri (Ro 12:3).

¿Kukwe medenkänti ti raba ja töi mike bäri bobre?

VIDEO KUKWE MEDEN ÑAKA RABA NI TUENMETRE JA NGWEN METRE YE NIKWE ÑAKA NUAINDRE: BIKA KRI YE MÄKWE TUA, BITI MÄKWE KUKWE NGWANTARITA NE MIKA GARE:

  • Mäträta nibätä ye ngwane nita kain ngäbiti ño, ¿ye tä dre mike gare nibätä?

  • ¿Orasion ye tä ni dimike ño ja töi mike bobre?

  • ¿Ni töi bobre ye ni raba bämike ño?