Meri nibu kukwe driekä tä täräkwata Kukwe kwin ye driere Azerbaiyán.

KUKWE JA JIE NGWANKÄRE GÄTÄTE Agosto 2017

Kukwe nieta tärä driekäre

Täräkwata chi ¿Dre abokän Gobran Ngöbökwe? ye driedre ño aune ñokäre ni sribebare yebätä kukwe metre keteiti mikadre gare. Kukwe nieta ye erere bäsi mä raba ükete jai kukwe driekäre.

KUKWE ÜTIÄTE BIBLIABÄTÄ

Jehovakwe jondron biani juta ñaka nämene niara mike täte ie

Nitre Babilonia juta Tiro ketaninkä kä 13 te ye bitikäre Jehovakwe jondron biani ietre. Nita kukwe ruäre tuenmetre Ngöbö mikabätä täte aune nita sribire bökän niara kräke, ¿ye tuin ño ie?

NITA JA NGWEN ÑO

Nikwe ja ngwandre ni kristiano erere: Töi bobre

¿Ñobätä ütiäte krubäte nikwe ja töi mikadre bobre? ¿Ni raba bämike ño? Orasion aune Jesús ja ngwani ño, ¿ye tä ni dimike ño ja töi mike bobre?

KUKWE ÜTIÄTE BIBLIABÄTÄ

Sribi kri nämene ni ni mikaka mokre ye kisete

Ni ni mikaka mokre ye rabadre nitre jutate ye mike mokre kukwe tare yebätä. ¿Ñobätä Jehovakwe Ezequiel kädekani “ni mikaka mokre”?

NITA JA NGWEN ÑO

Nikwe ja ngwandre ni kristiano erere: Ñaka kä jürä ngwandre jabätä

¿Ñobätä nikwe ñaka ni kä nebätä jürä ngwandre jabätä? Nita töbiketari, orare aune tö ngwen Jehovai, ¿ye tä ni dimike ño ñaka kä jürä ngwen jabätä?

KUKWE ÜTIÄTE BIBLIABÄTÄ

Gog kä Magog yekänti ye gate köböra

Gog kä Magog yekänti ye gaite ngwane, dre rabai bare känenkri aune ye bitikäre Biblia tä mike gare.

NITA JA NGWEN ÑO

Nikwe ja ngwandre ni kristiano erere: Tödekadre

Abrahán ye erere, nikwe tödekadre Jehovai kukwe tare yebiti ta. ¿Ni raba tödeke aune ja ngwen ño metre bäri?

KUKWE ÜTIÄTE BIBLIABÄTÄ

¿Templo mikani tuare Ezequiel ie ye dre gärätä?

Templo mikani tuare Ezequiel ie ye tä ngwen törö kukwe ükaninte Jehovakwe niara mikakäre metre täte ye ütiäte krubäte. ¿Kukwe mikani tuare ye raba mä dimike ño?

NITA JA NGWEN ÑO

¿Ñongwane ni raba prekursor ausiliar ye nuainne?

Kukwe keteiti ni raba nuainne Ngöbö käikitakakäre ye abokän prekursor ausiliar nuaindre. ¿Mä raba dre nuainne kukwe driekäre bäri aune prekursor ausiliar nuainkäre?