Känändre nekänti

Indice yete känändre

 NITA JA NGWEN ÑO

Täräkwata La Atalaya döräidi septiembrebätä

Täräkwata La Atalaya döräidi septiembrebätä

Nitre kä jökräbiti tibien tö ja töi mikamana jäme (Ec 4:1). Sö septiembre yebätä nikwe ja di ngwandre täräkwata La Atalaya número 5 ye driere, ni töi mikata jäme ye kädrieta täräkwata yebätä. Nikwe ja di ngwandre täräkwata ye döräire ere. Akwa, ni tö nitre töi mikai jäme yebätä nikwe blitadre ngwärere bentre ye bäri kwin. Ye medenbätä, ju medente ni ñaka gwi yekänti ñaka täräkwata ye mikadrete.

TÄRÄKWATA YE DRIEDRE ÑO

“Ni jökrä tö ja töi mikamana jäme, akwa ¿medente ni dimika raba? [Mäkwe ñäkä 2 Corintios 1:3, 4 yebätä]. Ngöböta ni töi mike ño jäme ye mikata gare täräkwata La Atalaya nebätä.”

Ni gwi törbadre kukwe mikai gare bäri jai aune täräkwata kadre ngäbiti kwe ngwane:

MÄKWE VIDEO ¿ÑOBÄTÄ JA TÖTIKADRE BIBLIABÄTÄ? YE MIKA TUARE IE

Biti mäkwe ja tötika Bibliabätä ye drie ie.

MÄKWE KUKWE NIE IE TUABITIKÄRETA

Mäkwe kukwe ngwantari ie kädriekäreta ben mä rikata känti ye ngwane, ñodre: ¿Ñobätä Ngöböta ja tare nika ye tuenmetre nakainkä?