Känändre nekänti

Känändre página mada yekänti

Indice yete känändre

Testiko Jehovakwe

ngäbere

Nita Dirire aune Ja Ngwen Ño Kukwe Ja Jie Ngwankäre Gätäte  |  Agosto 2016

 NITA JA NGWEN ÑO

Nikwe kukwe metre ye driedre

Nikwe kukwe metre ye driedre

Sö septiembre yebätä ja käne Kukwe ja jie ngwankäre yebätä kukwe mrä täi ükaninte kukwe driekäre kädekata, “Nikwe kukwe metre ye driedre”. Nikwe kukwe ngwaintari keteiti aune ñäkäi texto keteitibätä kukwe keteiti Bibliabätä mikakäre gare.

Ni gwi törbadre kukwe mikai gare bäri jai ngwane, nikwe tärä, täräkwata biandre ie o video jw.org yete ye mikadre tuadre keteiti ie tuabitikäreta. Köbö rikadre köböiti köböbu ta ye ngwane ni rikadreta känti blitakäre jankunu ben. Kukwe ükaninte mrä kukwe driekäre aune ja mräkätre kukwe kädriei ye täi dianinkä tärä ¿Dre drieta erametre Bibliakwe? yebätä, tärä yebätä kukwe kwin nieta nitre tuabitikäreta aune nitre tötikakäre Bibliabätä.

Ji kratibe tä niken ni ngwena ja nire käre ye kokwäre (Mt 7:13, 14). Nitre ben nita blite ye tä kukwe ruäre mike täte aune töi jene jene yebätä nikwe kukwe metre Bibliabätä ye driedre nuäre ietre ne kwe rabadre tuin kwin ietre (1Ti 2:4). Kukwe jene jene Bibliabätä ye jatai nemen gare kwin nie aune ni jatai ‘kukwe metreʼ ye driere bäri kwin ngwane, ni täi dirire bäri kä jutobiti aune nikwe kukwe metre driei nitre madai ye köböire kukwe kwin rabai bare (2Ti 2:15).