Känändre nekänti

Indice yete känändre

 NITA JA NGWEN ÑO

Ni kristiano tä tibo kukwe ja üairebiti yei mäkwe kukwe kwin niedre dimikakäre

Ni kristiano tä tibo kukwe ja üairebiti yei mäkwe kukwe kwin niedre dimikakäre

Kä kwatire kwatire te nitre kristiano kwati krubäte tä tibo kukwe ja üairebiti ye tä nüke Jesús Ja Nire Biani Ngwanta Törö Jai yebätä. Niaratre ye nämenentre nen ja nire ye kokwäre arato akwa kukwe bätäkä ngwarbebätä jatanintre di nekä, kädekateta täräkwata Jakwreta Jehová kokwäre yebätä erere (Heb 12:1). Akwa nitre tä tibo kukwe ja üairebiti ye täbe ütiäte Jehová kräke, kökanintari monso kwe därie yebiti yebätä (Hch 20:28; 1Pe 1:18, 19). ¿Ni raba niaratre ye dimike ño ne kwe jatadreta konkrekasionte?

Ni oveja ngübaka tä ja di ngwen oveja nianinte kän ye känäntarikäre, ye kwrere arato nitre umbre konkrekasionte tätre kä denkä jai blitakäre ja mräkätre tä tibo kukwe ja üairebiti ye dimikakäre (Lu 15:4-7). Jehová töita krubäte nibätä ye bämikata kukwe yebiti (Jer 23:3, 4). Akwa nitre umbre konkrekasionte ye ñan aibe raba ja mräkätre ye kwrere dimike, ñakare aune ni jökrä raba ye nuainne. Dre nuaindre nikwe niaratre ye tarekäre aune ja ngwankäre mantiame bentre ye rabai tuin kwin krubäte Jehovai aune ja rabai ruin kwin nie (Pr 19:17; Hch 20:35). Ye medenbätä, mä raba kukwe kwin ye niere nirei dimikakäre yebätä mäkwe töbika aune ñan töbika bati bobu nuainkäre.

MÄKWE VIDEO NIKWE NITRE TÄ TIBO KUKWE JA ÜAIREBITI YE DIMIKADRE YE TUA, BITI MÄKWE KUKWE NGWANTARITA NE MIKA GARE:

  • Meri testiko iti nämene tibo kukwe ja üairebiti ye namani gare Abbey ie ye ngwane ¿dre nuainbare kwe?

  • Ni tö ni iti tä tibo kukwe ja üairebiti ye dimikai angwane ¿ñobätä ni rabadre blite nitre umbre konkrekasionte yebe?

  • ¿Abbey ja mikani ño juto Laura tuabitikäreta bobukäre?

  • Abbey käkwe Laura dimikani ja tare yebiti, ngübabare bätärekä aune nuainbare jankunu kwe ¿ye bämikani ño kwe?

  • Jesukwe kukwe bämikani tä Lucas 15:8-10 yete ¿ye tä dre driere nie?

  • Nitre jökrä ja di ngwani Laura dimikakäre ye köböire ¿dre dre kwin namani bare?