Israɛ

Cɛkɩ -Bhlʋa-

Benɛn

Cayman Islands

-Man ˈbɔn -ˈye -manˈ Biiblʋ jhibhɛ- ˈˈkpe po? Ɲʋn -e -gwlɛ -e Biiblʋ aˈ ˈˈjhri -e dhɩ -dhee -ˈnɩɩn -nɩn ˈe Biiblʋ ˈdhi -man ˈbɔn -ˈye jhibho- -kajɔɔnka? -Aeˈˈ -man deeɛ -manˈ ˈˈjɛ i -bho Ɲɔnsoa aˈ Ghlu ˈbhɛɛ ʋn ˈye -ʋn sʋn bho po ˈdhe -manˈ ˈkmʋn ˈdhi ɛ? -Bho ɛ nɩn- ˈan anˈ, -ˈmɛn mun ˈe ˈBheɔglɔ ˈˈGbu aˈ ˈsɛɩgbu ˈdhi -ŋmʋn.

Ɲʋn ˈbhɛɛˈ ɲʋn ˈye dhɛ iˈbɔn ˈdhe ʋn ˈdhi. Zoova aˈ -Bobhlaʋn- anˈ ɲɔnsoasɛɩ- ˈcrea ˈdhe -manˈ ˈˈbhlighlu ˈdhi ɛ, ɛgwɛ se ɩanˈ klɛɛ ˈbhle. ˈKlaa ˈsɛɩgbu- nɩan ˈe ˈBheɔglɔ ɔˈ ˈˈGbu ˈdhi ɛ, ˈsɛɩ aˈ -da -duuˈˈ -ˈbhɔɔa dhe -ɩn -ˈˈsia ˈzɔn ɔn, ɩn nɩn- ˈe ʋn ˈdhi ˈmɛn. -ˈBhɛɛˈ -ˈye Biiblʋ aˈ kpɛ -duuˈˈ -e ghlu aˈ gbɔza- -sɛɩ- -e ˈsɛɩ -duuˈˈ ˈjhe ˈdhemɔn. -Bho ˈˈdhruigboɛ ˈye -dee -e -da ɛ -jraa ˈˈdhru ɛ, -ˈbhɛɛˈ -ˈye ˈe -ŋmʋanˈ mun. -Bho ɔdinatɛɛ nɩn- ˈe ɛˈ, -ˈmɛn dhɛ ɲɔn ɔn ˈdhaa Watchtower Library ˈbhɛɛˈ ɛ ˈye ˈe ɛ ˈdhi nɩn-. ˈSɛɩ- -duuˈˈ -nɩn ˈe ɛ ˈdhi. Dhɛ iˈbɔɛn- ˈˈkwan ˈˈjhrii ˈbho ɛ ˈˈkpe.

Ɲʋn -an pa Ɲɔnsoadhbho ɔˈ klainˈˈ ɛn, ʋan pʋbʋ sʋn bho. -Bho -man sa klainˈˈ -ˈnɩn pa -ke -wɛeˈ ɲʋn de -ʋn dhbho kwa aˈ, ˈsɛɩgbu- -ˈnʋn ˈbhɛɛˈ ʋn ˈye -ʋn sʋn bho po. Klainˈˈ anˈ ˈˈjhriɛbhodui- mɔn- ˈsɛɩgbu aˈ dɩ nɩn- ˈe ˈkwa. Ɔmɔn- -ɔn ˈˈdu ˈsɛɩ -deɩnˈ, -wɛeˈ dheeˈ -nɩn -ˈˈsia ˈzɔn ɔn, -ɔɔ pʋɩ ˈe. Ɔmɔn -e ˈdhoudhi -ɔɔ tɔɔan mʋn Biiblʋ ɛ, ʋʋ ˈbhɛɛˈ ʋʋ ˈye -ʋn dhɩ iˈbɔnka -tɔɔn ˈdhe ɛ ˈdhi. ˈKlaa ɛɛˈ ˈsɛɩ aˈ dhueˈ ɛˈ ˈghlʋ ˈe ˈBheɔglɔ ɔˈ ˈˈGbu ˈdhi ɛɛˈ mun ŋmɛinˈˈ. ˈBho ɛ ˈdhe -ke ɛ, ɲɔn -ˈˈdhua ˈsɛɛ ˈmʋn ɛn, ɔ ˈye ɛɛˈ dɩ ˈˈdu, ɔɔˈ ˈcreɛ ˈdhii -dhe.

Biiblʋ ˈnaan -bho -a -ˈye ‘Ɲɔnsoa aˈ jhibhɛ- ˈjhe’ ɛˈ, -a -ˈyeɛ iˈbɔn ‘-ka ɲɔn ɔnˈ ˈbɔan ˈˈghwliɛ i ɛ.’ (Iiˈˈbhlaadhɩ- 2:1-5) ˈSɛɩgbu- nɩan ˈe ˈBheɔglɔ ɔˈ ˈˈGbu ˈdhi ˈbhɛɛˈ ʋn ˈye -ʋn sʋn bho po -ˈye dhɩ iˈbɔn.

  • ˈSɛɩgbu- nɩan ˈe ˈBheɔglɔ ɔˈ ˈˈGbu ˈdhi ɛ, dhɩwɛ- -nɩn ˈe ʋn ˈdhi -ɛ?

  • Ɲɔnwɛ- -ˈbhɛɛ -ɔ -ˈye -ʋn sʋn bho po ˈˈdhe -ˈye dhɩ iˈbɔnka jhibho- ˈdhe ˈsɛɩgbu ˈdhi -ɛ?