Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Mun ˈe dhbho -nʋʋn dhɩ a ˈsɔɔn nɛn bho

Mun ˈe dhɩ nɩan ˈe ɛ ˈdhi bho

Zoova a Bobhlaʋn

Kletiɛn ɛnˈ ˈkmʋn -e ɔɔˈ -bobhladhbho- ˈˈDhruigbooɛ- ɛˈ ˈsɛɛ-

  |  ˈˈCɛcʋ- 2018

Cɛcʋ 22-28

Matie 8-9

Cɛcʋ 22-28
 • Dhʋ a 17 nʋn e Bhaeɛ e

 • Deeghlu (Min. 3, ɩn bhɛɛ ɩn se ɲnin in.)

GHWLII NƖAN E ƝƆNSOA A GHLU DHI

 • Zezi kman ɲʋn an dɩ dhe”: (Min. 10)

  • Mt 8:1-3: Zezi toɛ ka ɔɔ jhea ɲʋn an ghwɛe dhe jhu dhue jhaughwɛ kpʋan bho. (nwtsty-F note d’étude de Mt 8:3)

  • Mt 9:9-13: Ɲʋn ɲʋn ɲɩan mʋn ɛn, Zezi kman ʋa dɩ. (nwtsty-F note d’étude de Mt 9:10)

  • Mt 9:35-38: Zezi kman ɲʋn an dɩ ɛɛ dɩ wɛe bho ɔ sea mɔn dhe ɛ, ɔɔ kpa bobhlaa ɲan, ɔɔ bhaeɛ Ɲɔnsoa ke wɛe bobhlaʋn ye ɩdie. (nwtsty-F note d’étude de Mt 9:36)

 • A bɔn ɲɔnsoaghlu a ghwlii dhi: (Min. 8)

  • Mt 8:8-10: Dɩ Zezi e sʋlɩ a dhrukpɔdei tmʋan, srɩn wɛ aa za e ɩn dhi ɛ? (w02-F 15/8 13 § 16)

  • Mt 9:16, 17: Dhɛwɛ Zezi ɔ bɔn ɔ ye jeɛ kpe de dhe ɔɔ ɩpoodɩ nɩn dhi dhe ɛ? (jy-F 70 § 6)

  • Biiblʋ a jhri zroa nɔn dhɔɔ nɔn dhi ɛ, dhɛ ɩn tɔɔn mʋn dhe Zoova a dɩ dhi ɛ?

  • Biiblʋ a jhri zroa nɔn dhɔɔ nɔn dhi ɛ, ghwlii nɩɩn wɛ jhe dhe ɩn dhi ɛ?

 • Biiblʋ a zroa: (Min. 4, ɩn bhɛɛ ɩn se ɲnin in.) Mt 8:1-17

CƖAN BOBHLAA

 • Ɲɔn bho dhemuɛn ɛn 2 nɛn: (Min. 3, ɩn bhɛɛ ɩn se ɲnin in.) Ɛ ye o dhɛtoɛ kpe dee. Dhɔ dhe dhruigbooɛ mʋn.

 • Ɲɔn bho dhemuɛn ɛn 3 nɛn: (Min. 3, ɩn bhɛɛ ɩn se ɲnin in.) Man jɛ za o Biiblʋ a jhriɛ yea zro, mɛn to o dhiicɩan sɛɛ dhue.

 • Biiblʋ cɩaan: (Min. 6, ɩn bhɛɛ ɩn se ɲnin in.) bhs-GUR 47 § 18-19.

KLETIƐN ƐN KMƲN

 • Dhʋ a 145 nʋn

 • ‘Sachez avec certitude que Dieu l’a fait Seigneur et Christ’—(Partie 1) To ɛɛ dhɛzaan: (Min. 15) Po e za e. Bho gwɛ Matie 9:18-25 zroa, dhe aʋ jhe video nɔn ɔn fɔ zaan i ɛ, mɛn po e ideedɩ nɩan da zɔn da:

  • Kawɛ Zezi nʋn ɲnʋnkpao ʋan dhɛ ɛ poa e Zairusɩ ɔ dɩ du sʋn ɛn?

  • Video aa ghlʋa ijhean an, kawɛ ɔɔ nʋn man dhɛgwlɩdeɛ kpe po sʋn dhe dhɩ Ɲɔnsoa a Bheɔglɔ yea nʋn dhe ɲan an dɩ dhi ɛ?

  • Ka a ye Zezi ɔ ɲʋndɩkmaan sraan sʋn nʋn ɛn?

 • Ɲɔnsoagbu a Biiblʋ cɩaan: (Min. 30) lv-F cdhɛ. 2, kpɔ 14-21 e tɛʋn nɩan bho sɛɛ ɛ jhriɛ ɛ 24 kpe

 • Dhɩ nʋʋan e ɩn yea nʋʋɛn dhɔɔ ɔ jhia, tmʋn ɩan dɩ. (Min. 3)

 • Dhʋ a 95 nʋn e Bhaeɛ e