Nudɔnamɛ Tangan lɛ—United States of America

  • Gbɛtɔ: ’’’326 767 000’’’
  • Yɛhwexoɖɔtɔ xe nɔ kplɔ́nmɛ Biblu: ’’’1 234 877’’’
  • Agun: ’’’13 016’’’
  • Omɛ ’’’1’’’ wɛ nyí Kunnuɖetɔ Jehovah tɔn to gbɛtɔ ’’’265’’’ ji