Skip to content

Zɔɛ keŋɛ yelese'a n boi

Yehowa Sɛɛradoma

Loe Yetɔɣum Farefare

Hon Wan Tɔɣɛ Sɛla

Hon Wan Tɔɣɛ Sɛla

●○○ PƆSEGA YETƆƔUM

Sokere: Naayinɛ yu’urɛ?

Gulesegɔ: Ym 83:18, NWT

Tɔ̃kɛ: To eŋɛ la wani baŋɛ ti Yehowa boti la to dɛna a zɔdoma?

○●○ YIA LEBE TA BISƐ

Sokere: To eŋɛ la wani baŋɛ ti Yehowa boti la to dɛna a zɔdoma?

Gulesegɔ: Yam 4:8

Tɔ̃kɛ: To wan eŋɛ la wani ta’an dɛna Naayinɛ zɔdoma?

○○● YI’I LEBE TA BISƐ

Sokere: To wan eŋɛ la wani ta’an dɛna Naayinɛ zɔdoma?

Gulesegɔ: Yon 17:3

Tɔ̃kɛ: To ka nyɛti Naayinɛ la, to wan eŋɛ la wani ta’an lɛm en?