Yelesoma N Ze’ele Naayinɛ Ze’an Na!

Bem yelesoma n ze’ele Naayinɛ ze’an na? Bem n sɔi ti to sakɛ a? Gɔnlɛmlɛm wa lebeseri la Baabule sokere ti nɛreba sokera.

Hon Wan Nyɛ Nyuurɔ Se’em Gɔnlɛmlɛm Wa Poan

Gɔnlɛmlɛm wa wan soŋɛ ho ti ho zamesɛ Naayinɛ Yetɔɣum, Baabule la. Bisɛ ho wan eŋɛ se’em nyɛ gulesegɔ la homea Baabule poan.

Bem N De Yelesoma La?

Zamesɛ baŋɛ Naayinɛ yelesoma la, sɛla zuo ti la dɛna a tɔtɔ yele, la hon nari ho eŋɛ sɛla.

Ani N De Naayinɛ?

Naayinɛ tari yu’urɛ ge a fabelɛ to yele?

Yelesoma La Sirum Ze’ele La Naayinɛ Ze’an Na?

To wan eŋɛ la wani baŋɛ ti Baabule la tari yelemɛŋɛrɛ?

Ani N De Yezu Krista?

Zamesɛ baŋɛ beni n sɔi ti Yezu yun ki. Ge Lua dela bem, ge a iti la bem nananawa.

Bem Zuo Ti Naayinɛ Naam Teŋgɔŋɔ Wa?

Baabule la pa’alɛ sɛla n sɔi ti Naayinɛ naam teŋgɔŋɔ la, namesegɔ n kan le bɔna se’em, teŋgɔŋɔ la n wan ana se’em beere sa’am la neresɛba n wan zi’ire bim.

Beere Putɛdene Ti To Tara Bɔ’ɔra Sɛba N Ki La?

Nɛra ni ki ana la wani? To wan le nyɛ to nɛreba n ki la?

Naayinɛ Na’am La Dela Bem?

Ani n de Naayinɛ Na’am la Naba, ge Na’am la wan nyaŋɛ eŋɛ la bem?

Beni N Sɔi Ti Naayinɛ Basɛ Ti Be’em La Namesegɔ Bɔna?

Be’em pɔsɛ la wani ge beni n sɔi ti Naayinɛ basɛ ti be’em la Namesegɔ bɔna? Namesegɔ wan malum tole?

Ho Deodoma Wan Eŋɛ La Wani Tara Pupeelum?

Yehowa, pupeelum Naayinɛ la, boti deodoma tara la pupeelum. Ɛɛ bisɛ Baabule la n tari ka’aŋɔ se’em bɔ’ɔra sireba, pɔɣeba, dɔɣereba, la kɔma.

Ho wan Ɛŋɛ La Wani Baŋɛ Yelemɛŋɛrɛ Pu’usegɔ?

Yelemɛŋɛrɛ pu’usegɔ kuyina ma’a n boi? Geele yɛla anuu ti ho wan dekɛ baŋɛ yelemɛŋɛrɛ pu’usegɔ.

Baabule Naresum Yɛla Soŋeri To La Wani?

Yezu yuun pa’alɛ sɛla n sɔi ti asaala ka ta’an bisa a mea la naresum yɛla ayi n de ninmɔ’ɔrɛ.

Ho Wan Eŋɛ La Wani Ta’an Du Naayinɛ?

Viisɛ baŋɛ Naayinɛ kelese zusega woo, la to wan zusa se’em ge me wan eŋɛ se’em ta’an du Naayinɛ.

Pu’usegɔ Yelesoma La Dela Bem?

La wan ta’an eŋɛ ti nɛreba laɣum tara nɔyinɛ pu’usa yelemɛŋɛrɛ Naayinɛ la?

Beni N Sɔi Ti Naayinɛ Tara Tigere?

Baabule la pa’alɛ sɛla zuo n sɔi ti yelemɛŋɛrɛ Kristakɔma tigesa bamea.

Beni N Sɔi Ti La Nara Ti Ho Kelum Zamesa?

Ho wan dekɛ mi’ilum la ti ho nyɛ Naayinɛ zɛ’an la soŋɛ basɛba la wani? Bem pupeelum ti ho wan nyɛ hon la Naayinɛ bɔŋa poan?