Skip to content

Zɔɛ keŋɛ yelese'a n boi

Yehowa Sɛɛradoma

Loe Yetɔɣum Farefare

Ho Wan Tum Yehowa Puti’irɛ N Boti Sɛla?

Ho Wan Tum Yehowa Puti’irɛ N Boti Sɛla?

To pu’usɛ zo’e la hon nyɔkɛ homea se’em viisɛ gɔnlɛmlɛm wa ti ho baŋɛ Yehowa Sɛɛradoma n de nɛresɛba, to tuuma ge nyɛ to tigere la n mɔɔri ka tuuma poan se’em la. To mi ti, gɔŋɔ wa soŋɛ hɔ ti ho baŋɛ ti tomam n tuni Yehowa puti’irɛ n boti sɛla zina wa. To wan bɔta ti ho kelum zamesa nyɛta Naayinɛ mi’ilum, yele ho yidoma la ho zɔdoma sɛla ti ho zamesa la ge laɣum kena to Krista zamesegɔ la saŋa woo.Hebru 10:23-25.

Ho wan baŋɛ ti hon kelum zamesa ti ho baŋɛ Yehowa la, wan soŋɛ hɔ ti baŋɛ eŋa n sirum nɔŋɛ ho se’em. Ho wan nyɛ giilekpeŋere ge me tara nɔŋerɛ bɔ’ɔra en. (1 Yon 4:8-10, 19) Ho wan eŋɛ la wani pa’alɛ ti ho tari nɔŋerɛ bɔ’ɔra ­Naayinɛ ho vom poan? Bem zuo ti ho san dɔla a sarum soŋɔ pa’alegɔ la, la wan dɛna yelesonɛ bo ho? Bem n wan soŋɛ hɔ ti ho naɛ la tɔ tum Naayinɛ puti’irɛ n boti sɛla? Se’em n zameseri hɔ ­Baabule la puurɛ wan pee ti a tɔɣɛ pa’alɛ hɔ la wan eŋɛ se’em ti hon la ho yidoma ta’an bɔna la “Na’ayenɛ nɔŋerɛ la . . . [la] vom sebo n ka tare ba’ahegɔ.”Yude 21.

To puurɛ pee mɛ ti to bɔta ti ho kelum baŋɛ yelemɛŋɛrɛ la pa’asɛ. Nyaa zamesɛ gɔnkuna wa zuo n de “Keep Yourselves in God’s Love”.