Skip to content

Zɔɛ keŋɛ yelese'a n boi

Yehowa Sɛɛradoma

Loe Yetɔɣum Farefare

 ZASEŊƆ 17

Se’em N Mi Zɔ Nyɔka, N Tare Zɔ

Se’em N Mi Zɔ Nyɔka, N Tare Zɔ

Nɔŋerɛ n de zɔto. Ho san zamesa Yehowa yɛla, ho wan nɔŋɛ en zo’e zo’e. Nɔŋɛ dena wan basɛ ti pu’usegɔ ti to tara bɔ’ɔra en la di mi’a. Dena wan kpeŋɛ ho giila ti ho bɔta ho dɛna Yezu Krista podɔla. (Matu 28:19) Ho san dekɛ homɛa laɣum Yehowa Sɛɛradoma wa, la wan soŋɛ ho ti ho nyɛ Naayinɛ zɔto nyɛlum daarewoo. Bem n nari ti ho eŋɛ?

La dela ho nɔŋɛ Naayinɛ ge wuna a nɔɔrɛ. “To nɔŋɛ [Naayinɛ] vɔnrɛ dela to nana a nɔɔrɛ la. A nɔɔrɛ la me te a dekɛ bo to la ka kpe’em bo to.”—1 Yon 5:3.

Dekɛ sɛla ti ho zamesɛ la tun tuuma. Yezu yun dekɛ la solene makɛ dena wa. Yɛmdaana n mɛ a yirɛ kuɣa zuo. Gberego n mɛ a yire tontɔnbi’isegɔ zuo. Kusebekãtɛ n yun wa’ana ti yirɛ sɛka n boe kuɣa zuo la ka lui ge ti yire se’ere n boe tontɔnbi’isegɔ zuo la lui. Yezu yun yeti sɛba n kelese a yetɔɣum la ane wuu yɛmdaana la n mɛ a yirɛ kuɣa zuo. Ge se’em woo n wum a yetɔɣum wa ge ka nam a ane wuu gberego la n mɛ a yire tontɔnbi’isegɔ zuo la. Makerɛ wa poan, ane ti ho bɔta ti ho dɛna?—Matu 7:24-27.

 Kã homɛa bo Naayinɛ. Wana pa’alɛ la hon wan dekɛ zusega bo Naayinɛ ti ho wan tuna a putɛ’ɛrɛ n boti se’em daarewoo. Dena n wan pa’alɛ ti ho dela Yezu Krista podɔla.—Matu 11:29.

Ko’om musiga. “Ihege te ba bo ho ko’om soa a yu’urɛ poan te a bahɛ ho be’em bo ho.”—Tooma 22:16.

Pu’usa Naayinɛ la ho suure za’a. “Eta ya sɛla woo la ya suunre zan’an wo ya ete dɛ bɔ’ɔra la Na’ayenɛ ge dagɛ nɛreba.”—Kolose 3:23.