Skip to content

Zɔɛ keŋɛ yelese'a n boi

Yehowa Sɛɛradoma

Loe Yetɔɣum Farefare

 ZASEŊƆ 16

Putesonɛ Yetɔɣum N Kpemese Giila

Putesonɛ Yetɔɣum N Kpemese Giila

Yob 16:5

YELEKPINE: Ti’isa yelese’a n wan basɛ ti yɛla maalɛ ge kpemese ho kɛleseriba la giila.

HON WAN EŊƐ DE SE’EM:

  • Tara putɛsonɛ bɔ’ɔra ho kɛleseriba la. Sakɛ ho suure poan ti ho mabiisi la boti la ba pee Yehowa puurɛ. Ho san puɣum bɔ’ɔra ka’aŋɔ, ni yese ho suure poan pɛ̃ɣɛ ba.

  • Da ba’a tɔɣera zɛregera. Da ba’a tɔɣera zɛregera san daɣena la yele n pakɛ ma’a.

  • Tara Naayinɛ yetɔɣum la tuna tuuma. Basɛ ti ba baŋɛ Yehowa n eŋɛ sɛla, eŋa n boi bini ita sɛla, la eŋa n wan eŋɛ sɛla bo asaala. Kpemese ho kɛleseriba la giila soŋa soŋa.