Skip to content

Zɔɛ keŋɛ yelese'a n boi

Yehowa Sɛɛradoma

Loe Yetɔɣum Farefare

18. La Nari Ti N Kã N Mea Bo Naayinɛ Ge Muse Ko’om?

18. La Nari Ti N Kã N Mea Bo Naayinɛ Ge Muse Ko’om?

1 LA NARI TI N MUSE KO’OM?

“Ko’om n wana bɔna bɔka poan wa. Sore boe bo mam te n to’e ko’om soa?”Tooma 8:36

Beni zuo ti la nara ti to muse ko’om?

Ko’om musega pa’alɛ ti ho basɛ yelese’a ti ho daa ita la mɛ ge nyaa bɔta ti ho tuna Naayinɛ puti’irɛ n boti sɛla.

 • Matu 28:19, 20

  La nari ti ho muse ko’om ta’an pu’usa Yehowa soŋa.

 • Yooma 40:8

  Ko’om musega wan basɛ ti nɛreba baŋɛ ti ho boti ho pu’usa la Yehowa.

 • Matu 3:16

  La dela ho muse ko’om poan wuu Yezu n yuun eŋɛ se’em la.

2 YEHOWA KA BOTI HO EŊƐ ZƆƐ HO PAŊA TƐKA

“To nɔŋɛ Yenɛ vɔnrɛ dela to nana a nɔɔrɛ la. A nɔɔrɛ la me te a dekɛ bo to la ka kpe’em bo to.”1 Yon 5:3

Beni n sɔi ti la ka nara ti ho zɔta dabeem ti ho kã homea bo Yehowa?

 • Yooma 103:14; Isaiah 41:10

  La daɣɛ ti ho ana kasi ge nyaa kã homea bo Yehowa. A wan soŋɛ hɔ ti ho eŋɛ sɛla n ani soŋa.

 • Kolose 1:10

  Hon nɔŋɛ Yehowa la wan soŋɛ hɔ ti ho kan ti’isa ti ho wan daam a suure.

3 HON WAN EŊƐ SE’EM TA’AN MUSE KO’OM

“Mam Yenɛ wa, mam bote te n tom ho sunboolom la. Ho pa’alegɔ la boe mam suunre poan mɛ.”—Yooma 40:8

La nari ti ho eŋɛ la bem ta’an kã homea bo Yehowa?

 • Yon 17:3

  ZAMESA NAAYINƐ YELESUM LA

  Tiregɛ baŋɛ Yehowa la Yezu Krista. Ho san zamesɛ ba yɛla bala wan basɛ ti ho nɔŋɛ ba.

 • Hebru 11:6

  BASƐ TI HO SAKERƐ KPE’EM

  Kɔ’ɔn dekɛ homea delum Naayinɛ pu’ulumbiŋe la Yezu kaabegɔ la, bala wan fãɛ ho kum la be’em poan basɛ.

 • Tooma 3:19

  BASƐ BE’EM

  Wana pa’alɛ ti ho suure n sa’am la be’em woo ti ho tabelɛ tum la.

  TEE Wana pa’alɛ ti ho basɛ la sarum be’ero ge ita sɛla n ani soŋa.

  1 Peter 4:2

 • KÃ HOMEA

  BO Hon kã homea bo Yehowa dela ho yele en zusega poan ti ho boti ho pu’usa en ge basɛ ti sɛla ti a bɔta la dɛna ninmɔ’ɔrɛ ho vom poan.