Skip to content

Zɔɛ keŋɛ yelese'a n boi

Yehowa Sɛɛradoma

Loe Yetɔɣum Farefare

14. Ho Deodoma Wan Ta’an Tara Pupeelum

14. Ho Deodoma Wan Ta’an Tara Pupeelum

1 YEHOWA N BASƐ TI DEODOMA BƆNA

“Dene mea zuo, mam dɔnbelɛ teŋa mɛ to Sɔ Yenɛ nɛŋa, enŋa n de sɔ bo yiredoma sɛba woo n boe saazuo ha la teŋa wa zuo.”Epesus 3:14, 15

Ho deodoma wan eŋɛ la wani ta’an tara pupeelum?

2 HON N WAN EŊƐ SE’EM TA’AN DƐNA SIRESONKƆ BII PƆƔESONKƆ

“Te sera woo nɔŋɛ a pɔga . . . Te pɔka woo mɛ na’ahe ka sera.”—Epesus 5:33

Sira la a pɔɣa nari ti ba ana taaba la wani?

3 HON WAN EŊƐ SE’EM DƐNA DƆƔERA SONKƆ

“La ka sontii ya eŋɛ ya kɔma sɛla n wan bahɛ te ba sunsunya nyie. Ge yan wan ton eŋɛ se’em dela ya kan’ana ba wo sɛba n dole Na’ayenɛ sore la ge pa’ala ba sɛla n nare ba eta.”Epesus 6:4

Dɔɣereba tuunɛ dela bem?

 • Tɛɛnhegɔ 6:4-9; Magaha 22:6

  Ho nari ti ho nyɛ saŋa pa’ala ho kɔma Yehowa yɛla. Kɔ’ɔn pɔsɛ ba bunbilimen poan, nyɔkɛ homea soŋɛ ba ti ba dɛna Yehowa zɔdoma.

 • 1 Peter 5:8

  Pa’alɛ ho kɔma ti ba mina ba wan gu bamea yalumtuuma la daaŋɔ yɛla a se’a poan se’em.

 • Yeremia 30:11; Hebru 12:9-11

  Ho ta’an dɔlegɛ ho kɔma toba ge la ka nari ho sunsɔa nyiie ti ho vɛɣena ba.

4 NAAYINƐ N BOTI KƆMA ITA SƐLA

“Yamam kɔma me, nana ya dɔgɔreba.”—Epesus 6:1

Kɔma wa, beni zuo n sɔi ti la nara ti ya nana ya dɔɣereba?

 • Magaha 23:22-25; Kolose 3:20

  Ho san nana, Yehowa la ho dɔɣereba puurɛ wan pee.

 • 1 Korint 15:33

  Nyɔɣɛ sɛba n nɔŋɛ Yehowa zɔtɔ. Bala wan basɛ ti la dɛna naana bɔ’ɔra hɔ ti ho tum sɛla n ani soŋa.