Skip to content

Zɔɛ keŋɛ yelese'a n boi

Yehowa Sɛɛradoma

Loe Yetɔɣum Farefare

Asibidaarɛ

Asibidaarɛ

‘KƆ’ƆN TARA YA NƆŊERƐ’​—EPESUS 5:2

BULIKA

  • 9:20 Vidiyo-Yuuma

  • 9:30 Yuunɛ 85 La Zusega

  • 9:40 YETƆƔUM N TOŊE TAABA: Tara Nɔŋerɛ N Kɔ’ɔn Bɔna Wuuha Tansugere La Poan Bɔ’ɔra

  • 10:50 Yuunɛ 58 La Mɔɔlegɔ

  • 11:00 YETƆƔUM N TOŊE TAABA: Tara Nɔŋerɛ N Kɔ’ɔn Bɔna Wuuha Na’am Mɔɔlegɔ La Poan

  • 11:45 KO’OM MUSEGA: Zamesɛ Nɔŋerɛ Yezu Zɛ’an (Matu 11:28-30)

  • 12:15 Yuunɛ 52 La Vo’osego

 WUNTƐƐŊA