Skip to content

Yehowa Sɛɛradoma

Loe Yetɔɣum Farefare

Baabule Zamesegɔ Gɔnɔ La Gɔnlɛmlɛm

Zamesɛ Baabule la zuo ku zuo doose gɔnɔ la gɔnlɛmlɛm wa to ho wan yese, la kɔa yetɔɣum gɔnɔ hali la gɔɔnɔ vidyo n boi yetɔɣum zo’e zo’e poan.

Loe ho boti yetɔɣesebo n boi yetɔɣum daka la poan ge die Ee bisɛ Magazines la lɔɣɔseto n boi bim. Dekɛ hon boti gɔnseto la zuo ki’isɛ intanɛt tuuma zɛ’an wa ge ho wan nyɛ ti hon boti sɛla wan doose na.

 

BISƐ

Mina ti ba ta'an tee gɔnseto n boi kalam wa ge nan ka tee gɔnseto ti ho tara la.