Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Jeupawaiwan Waminchipelø

Namtrik

Tiuswan mør manakatik øsik tsuntrun

 KUSRENANTRAP 2

¿Mu kø Tiuspe?

¿Mu kø Tiuspe?

Tiuspe ciertonik kantø køn, nui munchipe Jeupa køn (Salmo 83:18). Nøtøwai latrø nuik køn. Nø chishtø mara pasrik køn. Nampe nune ashmer. Nøpe namun purø køtrø untarapik køn, namkucha trektøwai untaramik køn. Nøpe namune kusrenanan katøkan misakmeran untarantrai (Mateo 22:35-40).

Srøtøchitøpe Jeupa kan ángel marik køn, nøpe køtrø murik køn, nui munchipe Jesucristo køn. Trukutrimpe katøkanelan ángelesmera marik køn.

Srømpalasrø Jeupa chishtø mara pasrik køn... inchen yu Pirau chi køpikwan marik køn (Apocalipsis 4:11)

 Jeupa srømpalasrønpa Pirøwanpa marik køn. Yu Pirau chi køpikwan chishtø mara pønsraik køn (Génesis 1:1).

Jeupa srøtø møkwan marik køn, pirøyu usrøtøka. Nui munchi Adán kuik køn (Génesis 2:7).