Skip to content

Skip to table of contents

Jeupawaiwan Waminchipelø

Select language Namtrik

 KUSRENANTRAP 9

¿Mana køntrera Pirø latrø tapichik?

¿Mana køntrera Pirø latrø tapichik?

Møiyasrø trømpøik kaik pup pasrapipe namun kenamaran Tius Nø Aship Karup Waikpe latrø lutau palan (Lucas 21:10, 11; 2 Timoteo 3:1-5)

Bibliape metrapsrøwai chap eshkaik køn purø trømpøik purep pasrøntrun cha, trektøwai eshkapik køn urekmerape møskalan mørmuwai, nømuinpøraptø isupelø, purø trømpøik marøpelø, anwantø purø trømpøik isupelø køntrun taik køn.

Trektøwai eshkaik køn pirø trømpøik kønøntrun cha, trektøwai kuayapelø, parø, kuantrømera køntrun cha. Møi kualøm chishtø øyelø purep pasran.

Jesús trenchipik køn tru Tius Nø Ashib Karup Waikwan tap srø wampe yu Pirau mupa kuimpørap waminchun cha (Mateo 24:14).

 Tius Nø Aship Karup Waikpe chishtø kaløwan pinishintrun (2 Pedro 3:13)

Pestø Jeupa kaik marøpelan pinishintrun.

Kuaimantsikwan kaik møsikmerapa chishtø pinisaik køntrun.

Misak Tiuswan mørape yu Pirau untaktøka kasrak warøntrun incha yantø sølkantelø køntrun, chikucha kørmø warøntrun.