Jaire pejumeliweisi

Parevistabaj̈utobeje Peyajiwitaebo, ¡Despertad!

Patajarevistabaj̈utobeje yabarakuaikuaijai Dioso Pejumeliwaisi. Apaj̈ayo itsawiriajumenü rubena pebajukapitsapaenej̈a, pemuj̈usipanaewinej̈a ata. Pabaj̈uto Peyajiwitaebo yabarakuaikuaijai Dioso Pejumeliwaisi bajayata tajüwelia wajunupaeba j̈ua ajenakonoj̈aeta tanetsi. Yapütayaej̈ana pej̈anialiwaisi Dioso Pematakaitorobijawa yabara, bajarapaliwaisi jamatabükuenebabata jiwi. Yawenonanua pejumekowünütsinej̈a Jesucristo. Pabaj̈uto ¡Despertad! nakayapütayaej̈ana pakuenia matapanepaejitsiatsi liwaisiwekua. Nakayawenona wajajumeaebiyaniwa j̈ua Dioso nakanajumerajuta pej̈anaenej̈a pej̈anianakua aliwaisijibinejewa.

Itapere kaejume, clic-jayare “Jaita” netaenej̈a parevistabaj̈utonü bajarapajumeta, paformatojawanüta rubena.

 

RURE ITSAJUMPE

PEYAJIWITAEBO

PEYAJIWITAEBO