Ehecha oĩva pype

MBAʼÉICHAPA PE AÑETEGUA OKAMBIA CHUPEKUÉRA

Akambia che mboka la Bíbliare

Akambia che mboka la Bíbliare

Cindy ijagresíva ha ipyʼahatã vaʼekue, péro umi konsého oĩva la Bíbliape oipytyvõ chupe okambia hag̃ua.