Ehecha oĩva pype

¿Mbaʼépa oguerovia umi testígo de Jehová?

Ore testígo de Jehová ningo rojerovia Jesúsre, upévare roñehaʼãmbaite rojapo umi mbaʼe haʼe omboʼe vaʼekue ha rosegi ijapostolkuéra ehémplo. Ko artíkulo ohechauka mbykymi mbaʼe mbaʼépa roguerovia.

 1. Ñandejára. Ore roadora Ñandejára teete ha peteĩetévape, haʼe ningo ñande Apohare Todopoderóso ha héra Jehová (Salmo 83:18; Apocalipsis 4:11). Haʼe hína Abrahán, Moisés ha Jesús Jára (Éxodo 3:6; 32:11; Juan 20:17).

 2. La Biblia. Ore roguerovia Ñandejára oskrivika hague la Biblia yvyporakuérape g̃uarã (Juan 17:17; 2 Timoteo 3:16). Ha roguerovia umi 66 lívro oĩva la Bíbliape iñimportanteha, tahaʼe pe “Viejo Testamento” térã “Nuevo Testamento”. Heʼiháicha pe profesór Jason David BeDuhn: “Umi testígo de Jehová [...] omopyenda la ogueroviáva ha ojapóva umi mbaʼe la Biblia heʼívare, ndahaʼéi opensámava peteĩ hendáicha ha oñehaʼã oapoja upéva la Biblia rupive”. *

  Ha roaseptáramo jepe la Biblia kompletoite haʼeha Ñandejára Ñeʼẽ, noropensái opa mbaʼe oĩva la Bíbliape oñentende vaʼerãha pe oĩhaichaite, síno roikuaa oĩha heta parávola térã ehémplo orrepresentáva ótra kósa.

 3. Jesús. Ore roñehaʼã rojapo umi mbaʼe Jesús omboʼe vaʼekue ha rosegi iñehémplo. Romombaʼeterei chupe haʼégui ñande Salvadór ha Ñandejára Raʼy (Mateo 20:28; Hechos 5:31). Upévare roʼekuaa ore haʼeha kristiáno (Hechos 11:26). Péro rohechakuaa avei la Biblia nomboʼeiha pe trinida, ha Jesús ndahaʼeiha Ñandejára Todopoderóso (Juan 14:28).

 4. Ñandejára Rréino. Pe Rréino haʼe hína peteĩ goviérno oĩva yvágape, ndahaʼéi peteĩ mbaʼe porã oĩva ñane korasõme. Ñandejára Rréino ohundipáta umi goviérno oĩva ko yvy ape ári ha okumplíta Ñandejára volunta ko yvýpe g̃uarã (Daniel 2:44; Mateo 6:9, 10). Umi profesía oĩva la Bíbliape ohechauka jaikomaha “umi ára pahápe” ha koʼẽrõitéma Ñandejára Rréino ogovernataha ko yvy ape ári (2 Timoteo 3:1-5; Mateo 24:3-14).

  Jesús haʼe hína pe Rréi ogovernáva Ñandejára Rréinope. Haʼe oñepyrũ ogoverna yvágape áño 1914 guive (Apocalipsis 11:15).

 5. Salvasión. Ñande ñaime pekádo ha ñemano poguýpe, péro ikatu jajesalva Jesús sakrifísio rupive (Mateo 20:28; Hechos 4:12). Jahupyty hag̃ua upéva ndahaʼéi jajeroviánte vaʼerã hese, síno tekotevẽ avei ñakambia jaiko lája ha jajevautisa (Mateo 28:19, 20; Juan 3:16; Hechos 3:19, 20). Umi mbaʼe jajapóva ohechaukáta añetehápepa jajerovia Jesús rehe (Santiago 2:24, 26). Péro upéva ndeʼiséi ñande ñamereseha jajesalva ñanerembiapo porã haguére, síno Ñandejára “mbaʼeporã ijojahaʼỹva” rupivénte ikatu jahupyty upéva (Gálatas 2:16, 21).

 6. Yvága. Ñandejára Jehová, Jesucristo ha umi ánhel iñeʼẽrendúva oiko peteĩ lugár espirituálpe (Salmo 103:19-21; Hechos 7:55). * Oĩ 144.000 persóna oñemoingove jeýtava oiko hag̃ua yvágape ha ogovernátava Jesús ndive pe Rréinope (Daniel 7:27; 2 Timoteo 2:12; Apocalipsis 5:9, 10; 14:1, 3).

 7. Yvy. Ñandejára ojapo ko yvy jaiko hag̃ua pype pára siémpre (Salmo 104:5; 115:16; Eclesiastés 1:4). Umi ojapóva ivolunta hesãita ha oikóta pára siémpre peteĩ paraísope ko yvy ape ári (Salmo 37:11, 34).

 8. Mbaʼe vai ha jehasa asy. Koʼã mbaʼe oñepyrũ vaʼekue peteĩ ánhel oñemoĩrõ guare Ñandejárare (Juan 8:44). Ko ánhelpe upéi oñehenói “Satanás” ha “Diablo”. Haʼe okonvense Adán ha Évape omoirũ hag̃ua chupe ha upéva káusare koʼag̃aite peve ñande jahasa asy (Génesis 3:1-6; Romanos 5:12). Ñandejára oheja oiko umi mbaʼe vai ohechauka hag̃ua Satanás ijapuha, péro nopermitimoʼãi osegi péicha pára siémpre.

 9. Ñemano. Umi omanóva ndohói ohasa asy infiérnope, haʼekuéra ndoexistivéima (Salmo 146:4; Eclesiastés 9:5, 10).

  Ñandejára omoingove jeýta hetaiterei persónape (Hechos 24:15). Péro umíva apytégui oĩramo noaprendeséiva chugui, oñehundietétama (Apocalipsis 20:14, 15).

 10. Família. Ñandejára oipota pe matrimóniope oĩ peteĩ kuña ha peteĩ kuimbaʼe, ohechaukaháicha ojapórõ guare Adán ha Évape. Ha umi omendáva ndojopoíri vaʼerã noiméiramo peteĩva omoakãratĩ iñirũme (Mateo 19:4-9). Umi konsého oĩva la Bíbliape ikatu oipytyvõ osẽ porã hag̃ua umi família (Efesios 5:22–6:1).

 11. Ore adorasión. Ore ndoroadorái pe kurusu ni mbaʼeveichagua taʼanga (Deuteronomio 4:15-19; 1 Juan 5:21). Rohechauka roadoraha Ñandejárape rojapóvo koʼã mbaʼe:

 12. Ore organisasión. Ore roñeorganisa por kongregasión, ha káda kongregasiónpe oĩ umi ansiáno omoakãva umi tembiapo ojejapóva. Péro koʼã ansiáno ndahaʼéi iñimportantevéva umi ótrogui ha ndojepagái chupekuéra hembiapóre (Mateo 10:8; 23:8). Ore noromeʼẽi diésmo ha ore rreunionhápe ndojejapói kolékta (2 Corintios 9:7). Entéro umi gásto roguerekóva ojepaga donasión rupive.

  Pe Kuérpo Governánte haʼe hína peteĩ grúpo oĩháme unos kuánto kristiáno iñexperiénsiava. Haʼekuéra oĩ pe sentrál mundiálpe ha oorganisa pe traváho ojapóva umi testígo de Jehová ko múndo tuichakuére (Mateo 24:45).

 13. Rombaʼapo oñondivepa. Roiko roikohápe ore ndorojoavýi umi mbaʼe rogueroviávape (1 Corintios 1:10). Roñehaʼãmbaite avei rojoayhu ha roiko porãmba, tahaʼe iplátava, imboriahúva, ipire kolór diferénteva, oúva ótro paísgui ha umícha (Hechos 10:34, 35; Santiago 2:4). Péro upéva ndeʼiséi enterove rodesidiha peteĩchapa opa mbaʼépe. Káda Testígo ohekomboʼe ikonsiénsia la Biblia rupive ha odesidi ijeheguiete umi mbaʼe ojapótava (Romanos 14:1-4; Hebreos 5:14).

 14. Roiko lája. Ore roñehaʼã rohechauka rohayhuha ore rapichakuérape opa mbaʼe rojapóvape (Juan 13:34, 35). Ndorojaposéi mbaʼeve ombopochýtava Ñandejárape, por ehémplo, noromoĩkái tuguy (Hechos 15:28, 29; Gálatas 5:19-21). Roñehaʼã roiko pyʼaguapýpe opavavéndi ha ndorohói gerrahápe (Mateo 5:9; Isaías 2:4). Rorrespeta umi goviérno ha rojapo pe léi heʼíva, noñemoĩrima guive Ñandejára heʼívare (Mateo 22:21; Hechos 5:29).

 15. Rotrata lája ore rapichakuérape. Jesús heʼi vaʼekue: “Rehayhu vaʼerã nde rapichápe nde rejehayhuháicha”. Ha heʼi avei idisipulokuéra ‘ndojeheʼaiha ko múndore’ (Mateo 22:39; Juan 17:16). Upévare ore roñehaʼã rojapo “iporãva opavave rehehápe”, péro noroñentremetéi polítikape ha ndorojeheʼái ótro rrelihiónre (Gálatas 6:10; 2 Corintios 6:14). Upéicharõ jepe, roikuaa káda uno odesidi vaʼerãha mbaʼépa ojapóta koʼã mbaʼépe ha rorrespeta upéva (Romanos 14:12).

Oiméramo reikuaaseve umi mbaʼe rogueroviávagui, ikatu reheka informasión ore páhina de Internétpe, eñekomunika peteĩva ore sukursálndi, eho peteĩ rreunión ojejapóvape Salón del Réinope térã eñemongeta peteĩ Testígondi.

^ párr. 4 Ehecha Truth in Translation, páhina 165.

^ párr. 10 Umi ánhel iñañáva oñemosẽ yvágagui, péro lomímonte oĩ gueteri peteĩ lugár espirituálpe (Apocalipsis 12:7-9).