Ehecha oĩva pype

Noé iñeʼẽrendu Ñandejárape

¿Mbaʼe mbaʼépa ojapo raʼe Noé ikatu hag̃uáicha Jehová oguerohory chupe? Ko vidéope rehecháta mbaʼéichapa Noé iñeʼẽrendu rupi oñevenefisia haʼe, ifamiliakuéra ha ñande avei.