¿Ndépa reñemboʼe jepi? Heta ningo oĩ ojepokuaáva oñemboʼe, umi atéo jepe ojapo upéva. ¿Mbaʼérepa? Peteĩ enkuésta ojejapo vaʼekue Fránciape ohechauka heta hénte oñemboʼeha “oñeñandu porã hag̃uánte”. Ha ótro tapicha oikóva avei Európape katu oñemboʼe “ipyʼaguapy hag̃uánte”, ndahaʼéi oñemoag̃ui hag̃ua Ñandejárare. Oĩ avei heta heʼíva ojeroviaha Ñandejárare, upéicharõ jepe oñemboʼe iprovléma javénte ha oipota ensegídama voi oñemeʼẽ chupe umi mbaʼe ojeruréva (Isaías 26:16).

¿Ndépa reñemboʼe avei? ¿Rejapópa reñeñandu porã hag̃uánte? Ha oiméramo reñemboʼe rejeroviágui Ñandejárare, ¿rehechakuaápa ombohovaiha ndéve térã repensa nanerenduiha? Añetehápe pe ñemboʼe ñanepytyvõ ñañeñandu porã hag̃ua, péro la Biblia ohechauka ikatuha avei ñanepytyvõ ñañemoag̃ui hag̃ua Ñandejárare.