PE predikasión ningo haʼe pe tembiapo iñimportantevéva ikatúva ojejapo ko yvy ape ári, ha ñande jaservíva Ñandejárape jareko pe priviléhio japartisipávo ko traváho porãitépe. Upéicharõ jepe, tahaʼe prekursór térã puvlikadór, enterovéva jahasa situasión ikatúva ñanemokangy ha upéva káusare jaju nañanekyreʼỹvéi japredika hag̃ua.

¿Mbaʼépa ñanepytyvõta ikatu hag̃uáicha ñanekyreʼỹ meme japredika hag̃ua?

Por ehémplo, heta lugárpe la hénte ndopytaguasuvéi hógape, ha umi puvlikadór osẽ jave opredika kása por kása, ndotopái avave léntore, ha oĩramo la ogajára katu, nohenduséi térã otrata vai umi ermánope. Ótro lugárpe katu umi puvlikadór oreko peteĩ território tuichaitereíva ha oĩ heta hénte oaprendeséva Ñandejáragui; umichahápe oĩ jepi opensáva núnka ndaikatumoʼãiha okuvripa pe território ni oipytyvõ porã umi héntepe. Oĩ avei ermáno oúva naikyreʼỹvéi hetaiterei áñorema opredika haguére, ha neʼĩrante ou pe fin.

Ndovaléi ñañesorprende sapyʼánte ñañeñandu haguére péicha. Ñanemanduʼa vaʼerã jaikoha peteĩ múndo oĩvape Satanás poguýpe, ha ndahaʼemoʼãi voínte la ifasilpáva ñamog̃uahẽ hag̃ua umi héntepe pe mensáhe oĩva la Bíbliape (1 Juan 5:19).

Tahaʼe haʼéva umi mbaʼe jahasáva predikasiónpe, Jehová katuete ñanepytyvõta jagueropuʼaka hag̃ua. ¿Mbaʼépa ikatu jajapo akóinte ñanekyreʼỹ hag̃ua predikasiónpe? Jahechamína.

ÑAIPYTYVÕ UMI IPYAHUVÉVAPE

Káda áño hetaiterei hénte ojevautisa. Oimérõ ramónte rejevautisa hague, oiméne remombaʼeterei jepi umi iñexperiensiavéva nepytyvõ jave ndekatupyryve hag̃ua predikasiónpe. Ha oimérõ aréma katu, tuichaiterei nekyreʼỹvéta reipytyvõramo umi ipyahuvévape.

Jesús oikuaa porã vaʼekue idisipulokuéra oikotevẽtaha hese opredika hag̃ua hekoitépe.  Upévare, ohechauka chupekuéra mbaʼéichapa omboʼe vaʼerã umi héntepe (Luc. 8:1). Koʼág̃arupi avei, oĩ heta oikotevẽva ñaipytyvõ chupekuéra opredika ha oporomboʼekuaa hag̃ua.

Peteĩ puvlikadór pyahu ndaikatupyrymoʼãi oporomboʼe hag̃ua osẽ haguérente predikasiónpe. Oikotevẽta katuete peteĩ oipytyvõ vaʼerã chupe koʼã mbaʼépe: 1) oprepara hag̃ua peteĩ presentasión ha oñensaja, 2) oñanima hag̃ua oñemongeta umi héntendi, tahaʼe opredikávo ogahárupi térã kállere, 3) oikuaa hag̃ua mbaʼéichapa opresentáta umi puvlikasión, 4) ovisita jey hag̃ua umi ohendu porã vaʼekuépe, ha 5) omoñepyrũ hag̃ua estúdio vívliko. Pe puvlikadór pyahu ohecháramo mbaʼéichapa pe oipytyvõva chupe ojapo koʼã mbaʼe ha osegíramo iñehémplo, pyaʼeterei oprogresáta (Luc. 6:40). Tuicha oñeñandu porãvéta ohechávo oĩha ijykére peteĩ ohendu ha oipytyvõva chupe tekotevẽ jave. Por ehémplo, peteĩ omeʼẽva chupe suherénsia omehora hag̃ua térã oguerohorýva chupe ojapo porã jave peteĩ mbaʼe (Ecl. 4:9, 10).

ÑAÑEMONGETA ÑANE IRŨNDI

Sapyʼánte, ñañehaʼãvéramo jepe, hasy ñañemongeta hag̃ua umi héntendi ñasẽ jave predikasiónpe. Upéicha jave, jaaprovecha vaʼerã ha ñañemongeta pe osẽvandi ñanendive umi mbaʼe omokyreʼỹtavare mokõivévape (Rom. 1:12). Ñanemanduʼa vaʼerã upearã voi Jesús omondo hague idisipulokuérape opredika hag̃ua “mokõi mokõi” (Luc. 10:1).

¿Mbaʼe mbaʼérepa ikatu ñañemongeta ñane irũndi? Ñamombeʼukuaa chupe peteĩ experiénsia porã jarekóva, térã jaʼe chupe peteĩ mbaʼe iñinteresánteva ñaaprende vaʼekue ñande estúdio personál térã estúdio de famíliape. ¿Ñahendúpa raʼe rreunionhápe peteĩ mbaʼe opokoiterei vaʼekue ñanderehe? Ñamombeʼúkena ñane irũme upéva. Ikatu oime ñasẽ peteĩ ermáno nameméi otokávandi ñandéve japredika hendive. Upéicha jave, ikatu jaaprovecha ha ñaporandu chupe mbaʼéichapa oaprende vaʼekue pe añetegua, mbaʼépa oipytyvõ raʼe chupe ohechakuaa hag̃ua kóva haʼeha Jehová organisasión, mbaʼe priviléhiopa oreko térã oreko vaʼekue kongregasiónpe térã mbaʼe iporãvapa ohasáma oservívo Jehovápe. Ñande avei ikatu ñamombeʼu chupe koʼã mbaʼe. Upéicha jajapóramo, umi hénte oĩva territóriope ñandetrata vai térã nohenduséiramo jepe pe mensáhe jagueraháva, lomímonte ñañomokyreʼỹta pe ermáno osẽvandi ñanendive (1 Tes. 5:11).

 JASTUDIA MEME

Ani hag̃ua jaju ñandekaigue japredika hag̃ua, tekotevẽterei jastudia meme. Pe “tembiguái jeroviaha ha iñarandúva” omeʼẽ ñandéve hetaiterei informasión oñeʼẽva diferénte témare (Mat. 24:45). ¿Mbaʼe témapa ikatu ñaanalisa jajapo jave ñande estúdio personál? Por ehémplo, ikatu ñainvestigave mbaʼérepa iñimportanteterei japredika. Pe rrekuádro oĩva páhina 16-pe oñeʼẽʼimi upévare.

Ejepyʼamongetákena ko rrekuádrore, péicha nekyreʼỹvéta repredika hag̃ua. Ha rejapo jave nde estúdio personál, ikatu ehekave informasión ohechaukáva mbaʼérepa iñimportánte japredika, upéi ejepyʼamongeta umi informasiónre ha eheka umi téxto oñeʼẽva upe témare. Péicha rejapóramo katuete remombaʼevéta pe predikasión.

ÑAMOĨ EN PRÁKTIKA UMI SUHERÉNSIA

Jehová organisasión siémpre ñanembokatupyryve japredika hag̃ua. Ha omeʼẽ voi ñandéve heta suherénsia ideprovechoitereíva. Por ehémplo, ñanemboʼe iñimportanteha ñasẽ japredika kása por kása, péro heʼi avei jaaprovecha vaʼerãha umi oportunida jarekóva japredika hag̃ua por kárta térã por teléfono, kállere, umi lugár hetahápe hénte, jaikohárupi ha negosioháre. Ikatu voi ñamohenda ñane tiémpo ha jaha japredika umi lugár nameméi ojehohápe.

¿Reñanimápa repredika koʼã hendáicha? ¿Retanteámapa? Heta puvlikadór ojapo upéicha ha ohupyty heta mbaʼe porã. Jahechamína mbohapy ehémplo.

Peteĩ ermána hérava April omoĩ en práktika peteĩ suherénsia osẽ vaʼekue Ñane Marandu Porãme, upépe oñemokyreʼỹ kuri enterovépe  omoñepyrũ hag̃ua estúdio vívliko. Upémarõ haʼe oofrese estúdio mbohapy ikompañéra de traváhope. Ha ni ndoroviaséi mbohapyvéva oaseptaha ha ohóma voi katu rreunionhápe.

Jaikuaaháicha, ojeʼe avei ñandéve iporãha ñapensa mávapepa ikatu ñapresenta umi artíkulo osẽva ñande rrevistakuérape. Peteĩ superintendénte de sirkuíto oikóva Estados Unídospe ojapo upéicha. Osẽrõ guare rrevísta ¡Despertad!-pe peteĩ artíkulo oñeʼẽva umi rruédare, haʼe oho umi negósio oñevendehápe rrepuésto ha opresenta pe rrevísta umi heréntepe. Ótro viáhepe, ko ermáno ha hembireko oipuru peteĩ artíkulo oñeʼẽva doktorkuérare opredika hag̃ua umi konsultório médikope, ha okoloka mas de 100 rrevísta umichahárupi. Haʼe omombeʼu: “Péicha rojapo rupi, la hénte orekuaáma ha oikuaa avei ñane puvlikasionkuéra. Ha roñemongeta porã rupi hendivekuéra, upéi ifasilvéma rojapo hag̃ua pe rrevisíta”.

Ojeʼe jepi avei ñandéve japredika hag̃ua por teléfono. Peteĩ ermána hérava Judy oskrivi peteĩ kárta séde mundiálpe oagradese hag̃ua upévare. Haʼe omombeʼu isy, orekómava 86 año ha ja hasypámava, lomímonte opredikaha jepi por teléfono. Ko ermána ijedáva ovyʼaiterei ikatu haguére ojapo estúdio vívliko por teléfono peteĩ kuñakarai orekóvape 92 áño.

Koʼã suherénsia osẽva ñane puvlikasionkuérape oikoite ñamog̃uahẽ porãve hag̃ua la héntepe umi notísia porã. Ñamoĩkena en práktika. Péicha jajapóramo, siémpre ñanekyreʼỹta ha igustovéta japredika.

ÑAMOĨ MÉTA IKATÚTAVA JAHUPYTY

Aníkena ñanderesarái pe iñimportantevéva ndahaʼeiha mboy puvlikasiónpa jaheja umi héntepe, mboy estúdio vívlikopa jareko, térã mboy persónapepa ñaipytyvõ oiko hag̃ua chugui Testígo. Ñapensamíntena, ¿mboy persónapepa oipytyvõ vaʼekue Noé ojesalva hag̃ua? Ifamiliakuérape añoite, ha upéi ni peteĩme. Péro ni mbaʼevéicharõ nañapensái Noé nokumpliporãi hague hembiapo. Péicha jahecha iñimportanteveha hína jaservi hekoitépe Jehovápe (1 Cor. 4:2).

Heta puvlikadór ohechakuaa tuicha ñanekyreʼỹveha japredika hag̃ua ñamoĩramo méta. Upéicharõ, ¿mbaʼe métapa ikatu ñamoĩ? Pe rrekuádro oĩva páhina 18-pe omeʼẽ ñandéve unos kuánto idéa porã.

Ejerurékena Jehovápe tanepytyvõ revyʼa hag̃ua predikasiónpe ha rekumpli hag̃ua hekoitépe ko tembiapo. Reñeñandu porãitereíta ningo rehupytývo umi méta remoĩva, péro ndahaʼéi voi upévante, revyʼáta reikuaávo rejapoha hína opa ikatúva repredika hag̃ua.

Jaikuaa ningo heta vése ijetuʼuha japredika. Péro oĩ heta mbaʼe ikatúva jajapo ñanekyreʼỹ meme ha javyʼa hag̃ua japredika jave. ¿Mbaʼe mbaʼépa umíva? Ñañemongeta ñane irũndi ha ñañomokyreʼỹ, jastudia meme, ñamoĩ en práktika umi suherénsia omeʼẽva tembiguái jeroviaha, ha ñamoĩ umi méta ikatútava jahupyty. Ñanemanduʼákena jaguerekoha peteĩ priviléhio ijojahaʼỹva: ñande haʼe Jehová testígo ha japredika umi notísia porã (Is. 43:10). Upévare, ¡ñanekyreʼỹ memékena japredika hag̃ua!