Ehecha oĩva pype

Ehecha oĩva pype

Ñañehaʼãramo, katuete ñasẽ porãta

Ñañehaʼãramo, katuete ñasẽ porãta

Peteĩ ermána hérava María Isabel oiko San Bernárdope (Chile). Haʼe ha ihentekuéra ningo mapuche ha oñeʼẽ mapudungún, upéicha rupi tuichaiterei oipytyvõ hikuái oĩ hag̃ua peteĩ kongregasión upe idiómape.

Oñemombeʼúrõ guare ojegueromanduʼataha avei Jesús omano hague ára mapudungúnpe, ha oñeimprimimaha dos mil invitasión upe idiómape, María Isabel oñeporandu mbaʼépa ikatu ojapo oporoinvita hag̃ua. Upéi imanduʼa heta ermáno ha ermanítape oho porã hague opredikávo ikompañéro ha iprofesorkuérape eskuélape. Upémarõ oñemongeta isy ha itúvandi ha haʼekuéra heʼi chupe opensántema hag̃ua mbaʼéichapa ikatu oporoinvita eskuélape. ¿Mbaʼépa ojapo María Isabel?

Ñepyrũrãite ojerure permíso omoĩ hag̃ua pe eskuéla portónre peteĩ invitasión. Umi omoakãva upe eskuéla, oguerohory pe ojaposéva ha oheja chupe ojapo. Hiʼarive pe direktór ohenóivo lísta pyhareve, parlántepe voi oñeʼẽ upe invitasión rehe.

Avei María Isabel ojerure permíso profesorkuérape oho hag̃ua káda kláse omeʼẽ upe invitasión. Ha ohejávo chupe ojapo, oporandu umi alúmnope mávapa mapuche ijapytepekuéra. ¿Mbaʼéichapa oho chupe? Haʼe omombeʼu: “Che aimoʼãkuri oĩtaha 10 térã 15 mapuche rupínte ore eskuélape, péro hetaiterei oĩraʼe. ¡Amo ipahápe 150 invitasión ameʼẽ!”.

“OHAʼARÕKURI PETEĨ IJEDAVÉVA OÑATENDE HESE”

Peteĩ kuñakarai ohechávo pe invitasión oñemoĩva pe eskuéla portón rehe, oporandu mávandipa ikatu oñeʼẽve upévare. Ni ndogueroviaséi heʼívo chupe hikuái oñeʼẽ hag̃ua María Isabel ndive, peteĩ mitãkuñaʼi orekóva 10 áño. Haʼe opukavy ha omombeʼu: “Pe kuñakarai ohaʼarõkuri peteĩ ijedavéva oñatende hese”. María Isabel omeʼẽ peteĩ invitasión upe kuñakaraípe, omyesakãʼimi ha upéi oporandu chupe moõpa oiko oho hag̃ua itúva ha isýndi ovisita chupe ha oñemongetave hendive Ñandejára Rréino rehe. Umi 20 maranduhára opredikáva mapudungúnpe ovyʼaiterei ohechávo upe kuñakarai ha 26 mapúchepe Conmemoracionhápe. ¡Upe grúpogui koʼág̃a oikóma peteĩ kongregasión tuicháva!

¿Mbaʼépa ñande ikatu avei jajapo ñainvita hag̃ua Aty Guasurã, Conmemoración térã diskúrso puvlikorã ñane kompañerokuérape eskuélape térã ñande travahohápe? Ñane puvlikasionkuérape jajuhúta heta tembiasakue ñanepytyvõtava jahecha hag̃ua mbaʼéichapa ikatu jajapo, ha katuete osẽ porãta ñandéve. Jajerurevaʼerã avei Jehovápe ijespíritu sánto ñañeʼẽ hag̃ua hese kyhyjeʼỹme ñande rapichakuérape (Luc. 11:13). Ñañehaʼãramo, katuete ñasẽ porãta, ñanekyreʼỹvéta ha nañaimoʼãmoʼãi umi mbaʼe porã jahupytýva.